Hemmelig bibelskole

Hemmelig bibelskole

Elevene ved bibelskolen i Sentral-Asia må smugles inn der undervisningen foregår, og ut igjen når skolen er slutt.

Misjon

Misjon  er spalten hvor du kan lese om misjonsprosjekter, misjonærer og misjonsland som har tilknytning til Norsk Luthersk Misjonssamband.

Det er vanskelig å drive kristent arbeid i Sentral-Asia. I flere av landene møter kristne både motstand og regelrett forfølgelse. Hjalmar Bø, leder for NLM Utland, kan for eksempel ikke si i hvilket land den hemmelige bibelskolen ligger, men han forteller at den drives på fem forskjellige steder, et hovedsted og fire mindre steder.

Skolen har totalt 50–70 elever og cirka 20 lærere. Lærerne tar dette som er deltidsjobb. De har andre jobber i tillegg. Dette er første generasjon kristne. Det undervises i klassiske fag: troslære, bibelfag og sjelesorg.

Skolen holder til forskjellige steder hver gang

– Undervisningen er veldig  bibelsentrert, sier Bø. – Den foregår på et av de tyrkiske språkene. Det finnes lignende bibelskoler andre steder i landet hvor man underviser på andre språk, for eksempel på russisk.

 

– Hvor foregår undervisningen?
– Skolen holder til forskjellige steder hver gang, sier Bø. – Siden arbeidet må drives i skjul, møtes de i små grupper for ikke å vekke oppmerksomhet. I Sentral-Asia står familien sentralt, og derfor er det ikke unaturlig at de er sammen, eller at noen inviteres inn.Elevene blir på området de dagene undervisningen foregår og smugles ut igjen når den er slutt. Bibelskolen kjører bolker med undervisning på åtte dager, flere ganger i året.

Hvis man mister notatboka, skal ingenting kunne spores

– Hva slags følger får det hvis skolen blir oppdaget?
– Mest sannsynlig blir de arrestert, forhørt og i verste fall fengslet. Det er sterk kontroll av de kristne i Sentral-Asia, sier Bø. – Det er en virkelighet de må leve med, men ingen på denne bibelskolen har blitt stoppet fram til nå. Skolen har også klart å få tak i noe kristen litteratur, men må være veldig forsiktige med skriftlig materiale, for dette er sensitivt. Elevene får for eksempel ikke lov til å skrive verken datoer, stedsnavn, sine egne navn eller navn på forelesere på notatene. Hvis man mister notatboka, skal ingenting kunne spores.

Skolen mottar støtte fra flere land i Vesten, også fra NLM, men det er ikke snakk om store summer. Skolen drives på enkelt vis, og de kristne ønsker å være så uavhengige som mulig. Representanter fra NLM besøker skolen av og til, og har møter med ledelsen.

– Da må vi tenke nøye over hvor vi treffes og hvordan møtet foregår, sier Bø. – Vi må også være veldig forsiktige med informasjon om dette arbeidet i Vesten. Det viktigste de kristne i Norge kan gjøre, er å be for de kristne i Sentral-Asia. De som ønsker å støtte arbeidet økonomisk, kan gi penger til bibeloversettelse eller til å lønne kristent fagpersonell.

Foto: NLM Arkiv