Himmelen

Himmelen

Hva kan vi vite om himmelen ut fra det som står i Bibelen?

Tema

Tema for iTro i mars er «himmelsk«.

Egil Sjaastad er ansatt som førstelektor påFjellhaug Internasjonale Høgskolei Oslo, som også driver bloggen «På sporet av sannhet«.

Himmelen er Guds bolig. Det minnes vi om hver gang vi ber: «Fader Vår, du som er i himmelen.» Gud er god, og i himmelen er derfor alt bare godt.

Miljøet er preget  av fryd og respekt. Jesaja fikk en gang se inn i himmelen. Gud satt «på en høy og opphøyd trone, og kanten på kappen hans fylte tempelet. Serafer sto overfor ham. (…) De ropte til hverandre: ‘Hellig, hellig, hellig er Herren Sebaot'» (Jes 6,2-3) Serafene er en gruppe engler. De frydet seg, men de var preget av dyp respekt. Til sammen er det «myriader av engler» i himmelen (Hebr 12,22).

I himmelen er det alltid Guds vilje som skjer

Også Jesus er  der. Han for opp til himmelen (Luk 24,51). Der kalles han «lammet», Guds lam som bar verdens synd (Åp 5,7-10; Joh 1,29). Nå sitter han ved Guds høyre hånd, et uttrykk for at han har del i allmakten (Hebr 1,3).

I himmelen er det alltid Guds vilje som skjer. «Skje din vilje som i himmelen så og på jorden», ber vi. Hver gang en synder vender om til Jesus, er det ekstra stor glede i himmelen. Jesus nevnte spesielt englenes glede (Luk 15,10). Deres hjertesak er at mennesker her på jorden skal komme til tro på Jesus og bli bevart i troen. (Å tale om englene uten å tale om hjertesaken deres, gir et feilaktig bilde av dem.)

Men også martyrene , de som har dødd for Jesu navns skyld, er i himmelen (Åp 6,9). Ja,alle avdøde kristnes ånder er hos Gud. De har nådd fram og er i Hans nærhet (Hebr 12,23).

Paulus lengtet etter å være «hjemme hos Herren», for det er «så mye, mye bedre» (2 Kor 5,8; Fil 1,23). Ikke et snev av sukk, stønn eller smerte finnes der. Ingen gjør oss noe ondt, og selv er vi uten synd. Det visste han. Men ennå hadde han oppgaver å utføre her på jorden.

Ja, det blir fest, sang og jubel

Hvor er himmelen? Bibelen sier at Jesus «for opp til himmelen». Himmelen er på et annet og høyere plan. Den er usynlig for sansene våre her på jorden. Den er «over» oss.

Men en gang skal himmelen komme til jorden! Bibelen bruker sterke ord om det. Jesus kommer igjen. Den dagen dette skjer, kan derfor kalles «Jesu Kristi dag» (Fil 1,6). Jesus skal «forløse oss», dvs: løse de troende som ennå lever, fra syndens og dødens herredømme.

Alle døde skal oppstå, de troendes kropper skal forvandles og bli som Jesu kropp var påskedag (Fil 3,21). Sykdom, aldring og død finnes ikke. Det skal bli en ny himmel og en ny jord der rettferdighet bor. Ja, det blir fest, sang og jubel. Alt ondt skal holdes utenfor. «Se, jeg gjør alle ting nye», sier Jesus (Åp 21,5).

Takk, Jesus!

Foto: Mystic Musings… på flickr