Hvem skal vi be til?

Hvem skal vi be til?

Når vi ber, hvem er det da egentlig vi skal be til? Er det til Gud, Jesus eller Den Hellige Ånd?

For å kunne svare så godt som mulig på dette spørsmålet kontaktet jeg en som vet mye om sånt. Gunnar Elstad (65 år) har drevet med kristent arbeid i mange tiår, blant annet som forfatter og forsamlingsleder i Misjonssalen i Oslo.

– Vi kan si det slik, sier han, – Vi ber til vår Far , som er en person med all makt over hele universet.

Dette fører likevel med seg et problem, sier Gunnar. Vi har nemlig ikke rett til å kreve noe av Gud. Men dette problemet har en løsning.

– Vi skal be i Jesu navn . Jesus har rett til alt. Når vi ber i Jesu navn, sier vi til Gud at vi vet at vi ikke har fortjent noe, men at vi kommer på grunnlag av det Jesus har gjort for oss.

Jesus vil underskrive sjekken for oss

Gunnar trekker fram  to bibelvers om dette. Først Ef 2,18: ”Gjennom ham har vi …. i en ånd adgang til Faderen”. Og så fra Joh 15,16: ” Da skal Faderen gi dere alt dere ber om i mitt navn”.

Gunnar sammenligner dette med å be i Jesu navn med det å komme i banken med en sjekk. Sjekken blir ikke utbetalt før den er underskrevet og det er slått fast at det er noe på kontoen.

– Det er ikke noe på vår konto når vi kommer til Gud. Men det er mer enn nok på Jesu konto, og han vil underskrive sjekken for oss, forklarer han.

Men dette er heller ikke hele bildet. For Den Hellige Ånd har nemlig også en sentral plass i dette med bønn.

– Vi skal be i Ånden , forteller Gunnar, og viser til Rom 8,26-27. Der står det: ”På samme måte kommer også Ånden oss til hjelp i vår svakhet. For vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett, men Ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke kan uttrykkes i ord”.

I Det nye testamentet rettes aldri bønnen til andre enn Faderen, Gud selv

– Vi trenger rett  og slett Åndens veiledning for å be rett og for å komme ut av vår selvopptatte bønn. Sakarja sier: ”Men over Davids hus og innbyggerne i Jerusalem utøser jeg en nådens og bønnens ånd” (Sak 12,10). Vi trenger også å be om at Gud øser en slik ånd utover oss.

Til slutt oppsummerer Gunnar.

– Vi pleier å si at vi kan be til alle personene i treenigheten – både Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd. I Det nye testamentet har vi imidlertid ingen eksempler på at bønnen rettes til andre enn Faderen, Gud selv.

Foto: C Jill Reed på flickr

Tema

Temaet på iTro i september er "Tilbedelse".

Gunnar Elstad er 65 år, har skrevet mange bøker, og har blant annet vært forsamlingsleder i Misjonssalen i Oslo. Han driver også en nettside om sjelesorg og veiledning.