Ikke av verden

Ikke av verden

Om deg og meg og Noa.

Tema

Tema på iTro i oktober er Radikal.

I en verden der alt er relativt er man annerledes når man er kristen. Det er spesielt å mene at noe er sant, at det er det eneste sanne. Det eneste rette. At det bare er en vei til Gud.

Og ikke nok med det. Som kristne er vi kalt til å leve annerledes.

Vi vil leve mest for oss selv»

Ut ifra Bibelen  er det ganske tydelig at kristne skal leve på en annen måte en alle andre. Så gjør vi det? For hvis vi tenker over det, og finner ut at vi ikke gjør det, bør vi faktisk ta det alvorlig. Da bør vi prøve å finne ut hvorfor.

For oss kan det være et problem at Gud forteller oss hvordan han ønsker at vi skal leve, fordi vi gjerne vil leve som resten av menneskene i verden. Vi vil leve mest for oss selv. Tenke mest på oss selv. Gjøre det vi vil. Det som virker best der og da, her og nå.
Rom 12,2

Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne.

Dette er bare ett vers av en hel bibel som forteller oss om oss, men om Gud først og fremst. Den forteller oss hvem vi er, og om hvordan det er best for oss å leve.

Vi trenger ikke vente på skriften på veggen før vi begynner

Noa fikk beskjed  om å bygge en ark, og han satte i gang. Alle skal antageligvis ikke bygge båter, men noe skal vi også gjøre. Og vi trenger ikke vente på skriften på veggen før vi begynner. Bibelen gir oss faktisk det vi trenger for å vite hva som er Guds vilje med livene våre.

Dagens utfordring til deg er å finne en bibel eller klikke deg inn her og les fra Galaterbrevet 5, vers 16-26.
Rick Warren er på Twitter og der skreiv han dette:

– We all lie to ourselves to evade responsibility, justify sin, avoid guilt and escape dispair. But only the truth sets me free.

Det rare er at med alt fokuset på å leve radikalt er at det noen ganger virker som at man glemmer en vesentlig del av Bibelens budskap. På fredag kan du lese mer om det, og om hva som gjør Bibelen til en radikal bok.