Inspirerende, spennende, forståelig og trøstende – Guds Ord

Inspirerende, spennende, forståelig og trøstende – Guds Ord

Det største Elisabeth kan vitne om er de som vitnet om Gud, Jesus og frelsen i Bibelen

Mitt vitnesbyrd

«Mitt vitnesbyrd» er spalten hvor ulike mennesker får fortelle om sitt forhold til Jesus, til glede og oppbyggelse for alle oss som leser iTro.

Har du et vitnesbyrd du vil dele med andre? Ta gjerne kontakt på iTro@nlm.no.

Sommeren for fire år siden startet jeg på en bibelleseplan for å lese Bibelen på et år. Den dag i dag er jeg fortsatt ikke ferdig, og har noen få bøker igjen å lese ifølge planen.

Å lese i Bibelen, Guds Ord, kan være vanskelig. Det kan være utfordrende, og noen ganger uforståelig. Likevel har jeg ingen bedre bøker å anbefale. For Guds Ord er også inspirerende, spennende, forståelig og trøstende, men viktigst av alt: det gir frelse. I Hebreerne 4,12 står det:

For Guds ord er levende og virkekraftig og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom til det kløver sjel og ånd, marg og ben, og dømmer hjertets tanker og planer. (Heb 4:12)

En rik Bibel

Grunnen til at jeg er et vitne og kan skrive mitt vitnesbyrd, er fordi jeg har sett, hørt og erfart Guds Ord – altså gjennom Bibelen. Og likesom vi som har hørt Guds Ord er vitner for våre medmennesker, finnes det mange som har gått før oss som vitner med sine vitnesbyrd. Bibelen er utrolig rik på disse vitnene.

En stor skatt

Det gamle testamentet kan for mange virke kjedelig eller vanskelig, men det er også der jeg har funnet de største skattene, med de utroligste vitner for oss.

Moses, som nektet å kalles sønn av Faraos datter, men heller valgte å lide ondt sammen med Guds folk. Kong Salomo, som kunne be til Gud om hva som helst, men som ba om et lydhørt hjerte – altså et hjerte til å lyde Gud. Job, som ble revet fra alt han eide, både hus, rikdom, sønnene og døtrene, vennene – ja til og med sin egen helse. Han ville ikke vende seg bort fra Gud selv om alle rundt ham gjorde det. Profetene, som lød Gud i å forkynne det som skulle skje, selv om de hadde hele folket imot seg.

Det står også om mange andre som er vitner for oss gjennom sin tro, i Hebreerne kapittel 11. Det er altså verdt å lese, selv om vi ikke forstår alt som er skrevet. Videre i kapittel 12 står det:

Så la oss derfor, da vi har en så stor sky av vitner omkring oss, legge av alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss, og løpe med tålmodighet i den kamp vi har foran oss, med blikket festet på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender. (Heb 12:1-4)

Troen

Det som gjør at jeg skriver om vitner fra Bibelen, er fordi det er det absolutt største jeg kan vitne om. Alle disse vitnene har noe til felles: de tror på det Gud har sagt. Jesus døde for dem, og Jesus døde for deg. På grunn av at vi har en så stor sky av vitner omkring oss, så skal vi legge av oss alt som tynger – også synden som henger fast.

Vi skal ha tålmodighet når vi blir prøvet og lever i en kamp, og ha blikket festet på Jesus. For det er Jesus som har tatt din synd og skyld, og du får frelse.

I dag, om dere hører hans røst, da forherd ikke deres hjerter! (Heb. 4,7b)

Privat

Mitt vitnesbyrd

«Mitt vitnesbyrd» er spalten hvor ulike mennesker får fortelle om sitt forhold til Jesus, til glede og oppbyggelse for alle oss som leser iTro.

Har du et vitnesbyrd du vil dele med andre? Ta gjerne kontakt på iTro@nlm.no.