Vandring med Jesus

Vandring med Jesus

Jesus vandret med de to på vei til Emmaus og viste dem at han virkelig var stått opp fra de døde. I dag lar Bibelen oss få vandre med Jesus og se hvem han er.

Serie

Gjennom påskehøytiden vil vi i serien «Påskeevangeliet» ta for oss hva som skjedde de forskjellige dagene i påsken. Du kan lese teksten i Lukas 24:13-42.

Kristin Lien er redaksjonsmedlem og journalist i iTro.no.

Mange ganger havner vi på veier vi ikke hadde tenkt oss på. Eller kanskje de tar en annen retning enn vi trodde de skulle. Eller så møter vi noen på veien. Noen kjentfolk eller noen nye. Det hender til og med at vi møter folk vi kjenner, men som vi ikke kjenner igjen.

Forvirring

Da Jesus hadde dødd, og stått opp, var det mye forvirring blant de som fulgte han. Noen damer kunne fortelle de som fulgte han at han ikke var i graven, og at han faktisk hadde stått opp fra de døde. Akkurat som han hadde sagt han skulle.

Selvsagt var det stort! Og noe de måtte snakke om. To av dem var på vei til Emmaus, en by utenfor Jerusalem, da Jesus kom og møtte dem. De kjente han ikke igjen, så de fortalte han om det utrolige som hadde skjedd. De kunne fortelle at Jesus var en profet, at han var mektig i det han gjorde og sa. Likevel hadde han dødd, og nå var de så forvirra siden noen damer hadde fortalt dem om et møte med engler og at Jesus var oppstått fra de døde.

Jeg forstår de to så inderlig godt! Tenk så forvirrende å stå midt i det hele. Å faktisk huske på hva Jesus hadde minnet dem på – at han måtte dø for å oppfylle profetiene og for at de skulle få bli frelst. Det er klart de måtte diskutere det og forsøke å forstå det.

Men så skjønner jeg Jesus også så godt. For det var Jesus som møtte dem på veien, men som hadde gjort slik at de ikke kjente han igjen. Han må ha vært oppgitt over hvor lite de huska. At de ikke stolte på det han hadde lovet. Så begynte han igjen å fortelle dem om skriftene, profetiene og alt som allerede hadde skjedd.

Veiene

Vi havner kanskje ofte på veier vi ikke hadde tenkt oss på, men Jesus er med oss. Han holder sitt ord. Vi trenger ikke tvile på hva han har lovet. Det er kanskje ikke alltid så lett å kjenne han igjen, eller forstå hva han sier til oss i øyeblikket, men så får vi se det i etterkant. Det er denne teksten et godt bilde på.

Vi er så heldige at vi har Bibelen. Selv om vi ikke lever samtidig som Jesus her på jorda, så lever vi samtidig med han. Vi kan få vandre med han. Når vi har spørsmål eller synes noe er vanskelig, så kan vi få lese i Bibelen – få bli bedre kjent med Jesus.

Oppdraget

Etter reisen til Emmaus fortsatte Jesus å vise seg for disiplene. Han minnet dem på hvem han er og deres oppdrag. Selvsagt må det ha vært vanskelig å tro på hva de så og hørte, men de tok det med seg videre. Og i dag kan deres opplevelser hjelpe oss, når vi venter eller synes ting kan være vanskelig å forstå.

 

Serie

Gjennom påskehøytiden vil vi i serien «Påskeevangeliet» ta for oss hva som skjedde de forskjellige dagene i påsken. Du kan lese teksten i Lukas 24:13-42.

Kristin Lien er redaksjonsmedlem og journalist i iTro.no.