Stunden i Getsemane

Stunden i Getsemane

Det skjedde mye på Skjærtorsdag. Men har du noen gang stoppet opp for det som først skjedde i Getsemane?

Serie

Gjennom påskehøytiden vil vi i serien «Påskeevangeliet» ta for oss hva som skjedde de forskjellige dagene i påsken. Du kan lese teksten i Lukas 22.

Torstein Barlaup er teologistudent på Fjellhaug Internasjonale Høgskole og er gift med Astrid.

Når det undervises, tales eller fortelles om det som skjedde skjærtorsdag er det ofte innstiftelsen av nattverden og når Jesus blir tatt til fange som er i fokus. Jeg vil se på hva som først skjedde i Getsemane.

Jesus tok med seg disiplene til en hage som heter Getsemane. Han ville at de skulle bli her mens han gikk for å be. Han tok med seg Peter og de to Sebedeus-sønnene, Jakob og Johannes, og ba de om å våke mens han ba.

Jesus hadde dødsangst

Mange har en oppfatning at som kristne skal vi ikke være redde for noe når vi har Gud som passer på oss. Men Lukas 22, 44 gir i hvert fall meg trøst, når det står at Jesus selv hadde dødsangst.

Han grudde seg så mye til det som skulle skje på Golgata at han ba Faderen om det var noen annen måte å frelse oss på. Det står til og med at svetten hans ble som blodsdråper, så mye grudde han seg for det som ventet ham. Men det var ingen annen måte. Han måtte tortureres og dø, for at du og jeg skulle kunne komme til himmelen.

Se på Lyset

Når Jesus gikk tilbake til disiplene, står det at han fant dem «sovende av bedrøvelse». De sovnet ikke fordi de bare var trøtte og slitne, men de var bedrøvet, redde for alt som var rundt.

Slik er det ofte med oss i dag også. Vi blir så opptatt av alt som er galt rundt oss. Og ikke minst alt som er galt med oss. Jesus ønsker å løfte blikket ditt bort fra alt som er galt med deg – og opp mot ham.

Se, din Frelser er i dyp nød for deg. Han grudde seg enormt for det som skulle skje dagen etterpå, men det stanset ham ikke. Han måtte dø for deg. Rundt oss og hos oss er det mørkt, men hos Jesus er det lys. Se på Ham som er Livets Lys!

Det er vanlig å høre at man må bli mer lik Jesus i dag. Da vil jeg minne om hva Jesus fokuserte på. En venn av meg sa det slik: «Jesu tanke var rettet mot Golgata». Tenk, det skal også vi få gjøre.

Serie

Gjennom påskehøytiden vil vi i serien «Påskeevangeliet» ta for oss hva som skjedde de forskjellige dagene i påsken. Du kan lese teksten i Lukas 22.

Torstein Barlaup er teologistudent på Fjellhaug Internasjonale Høgskole og er gift med Astrid.