Det er fullbrakt!

Det er fullbrakt!

Gud er sterkere enn døden - på grunn av det kan vi få frelse og få komme til Han.

Serie

Gjennom påskehøytiden vil vi i serien «Påskeevangeliet» ta for oss hva som skjedde de forskjellige dagene i påsken. Du kan lese teksten i Lukas 24:1-12.

Isak Gilde er fra Åfjord og studerer teologi ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole.

Noen kvinner skulle til graven med velluktende salver. Da de kom fram til graven var steinen rullet bort! Steinen var rullet vekk av en engel som forteller henne hva som er skjedd. Jesus, han de leter etter er oppstått! De kikket inn i graven og fant bare hans linklær. Han er borte! Utenfor stod romerske soldater livredde der de var vitne til det som skjedde! Kvinnene løp og fortalte det de har sett og hørt til disiplene.

Den sterkeste

Hva var det som egentlig skjedde nå? Jesus døde på et kors, han ble begravet og Han var i dødsriket og vant over dødsmaktene. På den tredje dagen så står han opp igjen! Gud sender engler som bringer de gode nyhetene til menneskene. Dette er jo helt vanvittig!

Tenk at vi tror på en Gud som er sterkere enn døden! En som har overvunnet alt.

Gud reiste ham opp fra de døde! Jesus ble ikke stjålet av jødene eller av disiplene. De romerske soldatene hadde ingen interesse av å stjele Jesu kropp! Snarere tvert imot. Den tomme graven er beviset på at Gud har oppreist Jesus opp fra de døde, at Jesus lever i dag og har overvunnet Satan.

Det aller viktigste

Dette var dagen da Jesus stod opp fra de døde, og det er dette troen min står og faller på. Hvis Jesus ble reist opp fra de døde, så er han Guds sønn.

Hvis Jesus er Guds sønn, da er han virkelig frelseren som gav seg selv for oss slik at vi kunne få evig liv! Slik at vi kunne ha felleskap med ham.

Hvorfor måtte Jesus gjøre dette? Fordi Gud elsker oss med en sånn grensesprengende kjærlighet. En kjærlighet vi aldri kommer til å fatte dybden av. Gud ønsker felleskap med oss! Og gjennom det Jesus gjorde på korset, at han stod opp fra de døde, så får vi mulighet til å ha felleskap med ham – ved å si «JA» til Jesus. Ved å tro på det som Jesus gjorde for oss.

Den store forandringen

Mitt «JA» til Jesus, er det beste og viktigste valget jeg har gjort i hele mitt liv! Det har forandret alt!

«He´s no longer in this grave, he is risen from the dead»

«Se, Herren lever! Salig morgenstund! Mørkets makter bever. Trygg er troens grunn. Jubelropet runger: Frelseren er her!

Pris ham, alle tunger, Kristus Herre er!»

Sangen «Deg være ære» oppsummerer det så fint! «Herre over dødens makt! Evig skal døden være Kristus underlagt!»

Serie

Gjennom påskehøytiden vil vi i serien «Påskeevangeliet» ta for oss hva som skjedde de forskjellige dagene i påsken. Du kan lese teksten i Lukas 24:1-12.

Isak Gilde er fra Åfjord og studerer teologi ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole.