Jakten på fellesskapet

Jakten på fellesskapet

Fellesskap er ingen forbruksvare, men et investeringsprosjekt.

Tema:

Tema for desember er fellesskap.


Noe av det  jeg synes er aller best ved det å være en kristen, er ikke bare det å kunne ha en relasjon til Gud, Jesus og Den hellige ånd, men til andre kristne.

Det står mye  i Bibelen om at vi kristne er skapt til fellesskap, til å komme sammen som kristne.Men det mange erfarer som kristne, er at det kan være vanskelig å finne et kristent fellesskap man trives 100% i. Menighetsshopping har etter hvert blitt et mye brukt begrep.

«Noen ender opp med å gå uendelig lange runder, spesielt i de store byene, og slår seg aldri til ro

Dette handler om  personer som går fra menighet til menighet for å sjekke ut tilbudet, og deretter går videre dersom de ikke finner det de ser etter. Noen ender opp med å gå uendelig lange runder, spesielt i de store byene, og slår seg aldri til ro.

Årsakene til at  man ikke finner roen kan være mange, og jeg har selv hørt (og brukt) mange unnskyldninger: Musikken er for høy, musikken er for lav, talen er for kort, talen er for lang, det er for mange på møte, det er for få på møte, folk er for unge, folk er for gamle, folk sitter under lovsangen, folk står under lovsangen.

«Én ting ersikkert: Det perfekte fellesskapet finnes ikke

Én ting er  sikkert: Det perfekte fellesskapet finnes ikke. Hvorfor? Svaret på det er ganske enkelt. Et fellesskap, en menighet består av Gud og mennesker. Og som du sikkert har opplevd i løpet av livet, kan det kludre seg litt til når mennesker kommer sammen.

Så hva kan  man da gjøre? Hvordan skal man klare å finne det perfekte fellesskapet når man har gått fra menighet til menighet og ingen ting kjennes helt bra ut? Er det da bedre å ikke gå i en menighet?

«Hva er forskjellen mellom en forbruker og en investor?

Ta deg tre  sekunder og tenk over forskjellen på en forbruker og en investor. En forbruker går fra butikk til butikk til han finner det han leter etter, og tester, prøver og sjekker helt til alt stemmer. En investor vil på den andre siden legge ned tid og krefter i noe han har tro på, og jobbe med det slik at det kan utvikles til noe bedre.

Ser du forskjellen?  En forbruker er passiv, en investor er aktiv og tar initiativ. Jeg tror at jakten på det perfekte fellesskap først kan begynne når man begynner å investere. Bibelen omtaler ikke menigheten som en plass man skal komme bare for å bli tjent, for å være passiv, for å bli underholdt. Frukter og vekst kommer av engasjerte og skapende mennesker som lever nær Jesus.

«Det å engasjere seg trenger ikke være synonymt med å slite seg ut

Og det å  engasjere seg trenger ikke være synonymt med å slite seg ut, eller å ha en oppgave på hvert eneste møte. Her handler det om å finne en balanse. Men å være passiv i en menighet, det tror jeg ikke noen er tjent med.

Første Peters brev  oppsummerer det slik:

«Tjen hverandre, hver og en med den nådegave han er fått, som gode forvaltere av Guds mangfoldige nåde. Den som taler, skal se til at han taler som Guds ord. Og den som tjener, skal tjene med den styrke Gud gir. Slik skal Gud i ett og alt bli æret ved Jesus kristus. Ham tilhører herligheten og makten i all evighet! Amen.»

Er du klar for å investere? 

Ill.foto:  matt.sheets on flickr