Ulovlig fildeling

Ulovlig fildeling

Ulovlig fildeling er ikke helt uvanlig. Dette kan for mange være et problem siden det strider mot norsk lov, men heldigvis finnes det gode løsninger.

Guttesnakk

En gang i måneden er detguttesnakk her på iTro.Like ofte blir detjentesnakk.Her tar vi opp alt det som jenter og gutter er opptatt av. Fra jente til jente, og gutt til gutt. Har du noe du ønsker å spørre om, kan du sende en mail tiliTro@nlm.no. Har du et tema du vil vi skal skrive om – tips i vei!

Jon Olav Økland er 20 år, kommer fra Bergen. I år bor han i Arusha, Tanzania og jobber som voluntør for Scripture Mission.

Ulovlig fildeling, altså nedlasting og opplasting av filer som er opphavsbeskyttet er et vanlig fenomen i Norge.

Erfaringer tilsier at  dette også er vanlig innenfor kristne miljøer. Det blir derfor viktig å vite hvordan en som kristen skal forholde seg til det. Først er det viktig å vite hva dette begrepet innebærer. Fildeling i seg selv er ikke ulovlig, så lenge filene ikke er opphavsbeskyttet.

Er da ulovlig fildeling synd?

Det er mange  måter å dele filer på: Bluetooth på mobilen, USB, epost, internettsider som The Pirate Bay osv. Norsk lovgivning tar sikte å beskytte rettighetene til personer som lager ulike produkter. Om du maler et bilde, så har ingen annen rett til å kopiere ditt bilde uten tillatelse fra deg. Åndsverkloven som beskytter disse rettighetene, beskytter også rettighetene til film- og musikkskapere fra hele verden. Det betyr at det er straffbart å laste ned filmer og musikk med opphavsrett.

Er da ulovlig fildeling synd? Går det an å si at nedlasting er stjeling? Den aktuelle personen som deler musikk- eller videofilen vil ikke miste den på tross av delingen. Tapet ligger dermed ikke hos personen som deler filen. Derimot blir tapet den eventuelle inntekten som produsenten og andre aktuelle hadde fått om produktet hadde blitt kjøpt istedet. Å definere ulovlig nedlasting som stjeling og brudd på det syvende budet blir dermed mulig. Det uten å gå på kompromiss med hva begrepet stjeling innebærer.

Mennesket skal underordne seg myndighetene og lovverket i landet

Et annet aspekt  i dette dilemmaet er at fildeling strider mot norsk lov. Åndsverksloven § 1, § 2 og § 12 femte og sjette ledd sier klart at musikk- og filmverk med opphavsrett verken skal gjøres tilgjengelig offentlig eller tas i bruk. Selv om Åndsverksloven kan være utydelig i mange tilfeller, så er den klar på at nedlasting av filmer, ebøker, spill, musikk og andre åndsverk som er opphavsbeskyttet er brudd på norsk lov.

Videre er Bibelen klar på et menneskets ansvar til å underordne seg myndighetene og lovverket i landet. Det skriver Paulus i Rom 1,13. Også Peter understreker dette når han skriver: Dere skal for Herrens skyld underordne dere enhver myndighet blant menneskene, enten det er keiseren, den øverste, eller landshøvdingene som han har utsendt; de skal straffe dem som gjør det onde og rose dem som gjør det gode (1 Pet 2,13-14).

Resonnementet må bli at fildeling av opphavsbeskyttet innhold strider mot de påbud Bibelen gir og at det dermed er i strid med Guds vilje og Hans bud.

INorge er vi så heldig at det er mange lovlige alternativer

Det aller viktigste  kommer nå. Det er ikke dine gjerninger som frelser deg. Om du laster ned eller lar være, kan det uansett ikke frelse deg. Det kan bare Jesus. Men som kristen er konsekvensen at en tar et oppgjør med synden i sitt liv. Ethvert menneske synder, men å fortsette i synden uten å ta et oppgjør med den viser at du ikke har tatt synden på alvor.

Hans Kristian Skaar og Øystein Sunde Pedersen forklarer dette forholdet mellom synd og tilgivelse fra Gud på en veldig god måte i filmen under, fra UL for noen år siden.

Å komme med  kjeppen uten å ha noe å lokke med, er sjeldent en god taktikk. Men i Norge er vi så heldig at det er mange lovlige alternativer. iTunes, Spotify og Wimp er nettbaserte butikker og streemingtjenester som er lovlige. Når det gjelder filmer er det også flere ulike tilbud, der iTro har vudert den nye streamingtjenesten Netflix/a>. Så muligheten til å velge lovlige midler er der.

Foto: aranarth/flickr.com