Japan

Japan

I månedens misjonsland har de nesten alt fra eldgamle tradisjoner til den nyeste teknologien. Er det noe vi kan hjelpe med da? 

Kanskje høres ikke Japan utsom et typisk misjonsland. Eller går det egentlig an å si noe så teit som «typisk misjonsland»? Tydeligvis. Men Japan er i høyeste grad etmisjonsland, selv om de har høyere blokker enn oss, ogvi kjører biler derfra og prater i telefoener som er laget der. Poenget med å drive misjon er at folk skal få høre om Jesus. Og i Japan trenger de å høre om Jesus. Om en frelser som ikke bryr seg om fin fasade og gode karakterer.

Bare én prosent av befolkningenregner seg som kristne

Buddhisme er den største religionen i Japan, og der erreligion en viktig del av hverdagen. For folk flest handler detmest om skikker og tradisjoner. Bare én prosent av befolkningen regner seg som kristne. Det sier litt om hvor viktig det er med misjon der, og ikke minst hvor viktig det er at vi er med å ber for arbeidet.

NLM har flere prosjekter i Japan, også for barn og unge. Blant annet driver de en barnehage ogen bibelskole i Kobe.

Bønneemner:
─ Be om at japanerne må få se hvem Jesus er, tross en hektisk hverdag.
─ be spesielt for alle som har døpt seg i år
─ be for utsendingene og deres familier
─ be for arbeid blant barn og unge

Foto: Silje Måseide

 

 

Misjon er spalten hvor du kan lese om misjonsprosjekter, misjonærer og misjonsland som har tilknytning til Norsk Luthersk Misjonssamband.

Månedens misjonsland i september er Japan.