Jomfru for andre gang

Jomfru for andre gang

Like usannsynlig som å skulle gjenoppleve første gangen du spiste en brødskive. Eller?

Kjapp logikk og Google sier at man ikke kan skru tiden tilbake. Jeg spurte både min logiske sans og googla spørsmålet. Men kristne amerikanske nettsteder skriver om ”A Second Chance at Virginity”. Det vil si at man erklærer seg som jomfru for annen gang, når man angrer på å ha hatt sex. Å skulle ta tilbake jomfrudommen blir som å skulle gjenoppleve gårsdagen. Skru tilbake tiden. Umulig. Eller?


– Du kan miste din fysiske jomfrudom en eneste gang, skriver Tim Stafford på nettsiden christianitytoday.com.
-Gjort er gjort. Du kan ikke få den første gangen tilbake igjen, og fortiden bærer med seg fysiske og emosjonelle konsekvenser. Hvis minner setter seg fast i hjernen din kan du ikke late som om de er borte, men åndelig sett er det mulig å starte på nytt igjen, sier Stafford.

Du trenger Guds kraft og tilgivelse

Christianity today viser  også til det Paulus skriver til menigheten i Korint, i kapittel 6. Der står det at de som synder ikke har noen som helst rett til å komme til himmelen. Det gjelder både tyver, drukkenbolter, svindlere og de som driver hor, altså har sex utenfor ekteskapet. I vers 11 kommer oppreisingen: ”Slik var noen av dere før. Men nå er dere vasket rene, dere er gjort hellige, dere er gjort rettferdige for Gud i Herren Jesu Kristi navn og ved vår Guds Ånd.”
– En kan ikke forandres alene, sier Stafford.
– Du trenger Guds kraft og tilgivelse. Hvordan en finner det? En spør om det. Åndelig forandring begynner så enkelt som det. Du spør etter, og innrømmer ditt behov for tilgivelse. Så begynner Gud å arbeide i livet ditt.

Når man ikke har sex, og har bedt om tilgivelse er man en jomfru i Guds øyne

– Når man ikke  har sex, og har bedt om tilgivelse er man en jomfru i Guds øyne, skriver Stafford.
– Etter det må man likevel ta et oppgjør med konsekvensene av det en har gjort. For eksempel skyldfølelse. Skyldfølelse er en følelsesmessig respons på å ha gjort noe galt, og følelser er ikke alltid like pålitelige. Selv om man fremdeles kan føle seg skyldig er det viktig å vite at så lenge du har bedt om Guds tilgivelse er du skyldfri. Den sannheten finner vi i Johannes 1,9: ”Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett.”, skriver Tim Stafford.

Vi må ikke tenke så lettvint om tilgivelse at det aldri får konsekvenser


Vi har spurt  Espen Ottosen, en av forfatterene av Lundes Etikkleksikon, om dette er en realitet.– Kan man erklære seg for jomfru og så er man det igjen?– Ja, kan Guds tilgivelse bety at man kan erklære seg som jomfru, og så har Gud glemt alt? spør Espen tilbake.
– Tilgivelse tar bort all synd. Samtidig fjerner ikke tilgivelse fortiden vår. Selv om vi er tilgitte og oppreiste mennesker, vil vi også måtte ta ansvaret for det vi har gjort, så det å erklære seg som jomfru for andre gang opplever jeg som litt lite meningsfylt, sier Ottosen.
– For å sette det på spissen: En kvinne har hatt sex en gang i hele sitt liv. Det var en stor tabbe, hun ber om tilgivelse og erklærer seg for jomfru. Hva hvis hun da er gravid? Vi må ikke tenke så lettvint om tilgivelse at det aldri får konsekvenser.Espen tror likevel  at en blir forandret dersom en tar i mot Guds tilgivelse.– Jeg tror Guds tilgivelse gjør en forskjell. Gjør en opp med Gud er alt tilgitt, og en kan starte på ny. Unge kristne som angrer på å ha hatt sex skal ikke føle seg knuste resten av livet, sånn sett er det viktig med oppreising og tilgivelse fra Gud. Men det er altså en balanse mellom å være kvitt all skyld, og å være kvitt fortiden sin, avslutter Espen.

Sex & sånn

Sex og sånn er spalten hvor vi tar opp spørsmål rundt for eksempel seksualitet, forelskelse og forhold, på et bibelsk grunnlag.