Josef, et maktmenneske?

Josef, et maktmenneske?

Historien om Josef viser hvordan makt kan utøves på en god og forbilledlig måte.

Guttesnakk

En gang i måneden er det guttesnakk med Håvard Høie her på iTro. Håvard bor i Oslo, er 27 år og studerer teologi.

Josef møter mange prøvelser opp gjennom livet og blir fristet på områder som sex, bitterhet og hevnlyst. Hver gang han blir prøvet kommer han ut av det med en sterkere karakter. Josef forsto bedre enn noen annen hvor viktig det var å bruke makt på rett måte. Alle menn får makt på et eller annet område, spørsmålet er hvordan vi bruker den. Dette kan Josefs historie lære oss noe om.

«Alle menn får makt på et eller annet område, spørsmålet er hvordan vi bruker den»

Josef blir i ung alder solgt av brødrene sine til Egypt som slave. Han kommer til Potifars hus og får stor innflytelse der. En dag møter han en stor fristelse hans herre Potifar sin kone vil ligge med Josef. Josef har opparbeidet seg mye makt i Potifars hus og nå blir hans trofasthet satt på prøve i møte med denne seksuelle fristelsen. Josef velger å rømme. Han hadde valget om å misbruke sin makt, men han velger å gjøre det rette. Konsekvensen for dette valget er store. Ikke lenge etter anklager Potifars kone Josef for å ha prøvd seg på henne. Josef blir derfor kastet i fengsel. Han hadde fått makt, men mistet den igjen.

Josef begynner å tyde drømmer i fengselet. Han bruker sine evner til oppbyggelse for andre istedenfor å bli bitter. Etter flere år får han i oppgave å tyde noen drømmer for Farao, kongen av Egypt. Han tyder drømmenes budskap som handler om at det skal komme syv gode år med avlinger, deretter syv dårlige år med lite matproduksjon. Josef får ansvaret for det store prosjektet. Han må dyrke nok mat på de syv gode årene til de syv dårlige årene. Igjen har Josef fått en maktposisjon. Han har mulighet til å leve et liv i sus og dus, uten å tenke på fremtiden. Men som den kloke forvalteren han er gjør han jobben utmerket, slik at landet bygger seg opp store kornlagre. Han bruker igjen makten sin klokt.

«Josef gav avkall på hevnen og valgte å bruke sin makt til å tilgi, fremfor å straffe»

Etter noen år med matmangel i hele regionen kommer brødrene til Josef for å kjøpe mat. Han har mulighet til å bruke den makt han har fått til å hevne seg på brødrene. De som solgte ham som slave mange år tidligere. Han kunne straffet dem hardt, men istedenfor sier han i 1 Mos 50,20 «Dere tenkte å gjøre ondt mot meg, men Gud tenkte det til det gode, for han ville gi liv til et stort folk». Josef gav avkall på hevnen og valgte å bruke sin makt til å tilgi, fremfor å straffe.

Josef er et stort forbilde i det å bruke makt. Han kunne brukt sin makt til å tilfredsstille sine seksuelle lyster, sin bitterhet eller hevnlyst. Men han velger heller å la Gud forme ham gjennom disse episodene, slik at han kan bruke sin makt til å skape overflod og velsignelse for andre. Dette er et skikkelig mannsforbilde, som viser hvordan vi menn må bruke den makten og innflytelsen vi har slik at den blir til velsignelse for andre.

Guttesnakk

En gang i måneden er det guttesnakk med Håvard Høie her på iTro. Håvard bor i Oslo, er 27 år og studerer teologi.