Justin Bieber er norsk

Justin Bieber er norsk

Er alt relativt?

De fleste av oss har hørt slike utsagn. Det kan for all del være helt legitime svar, om det er til kompisen sin subjektive påstand om at han nettopp har sett verdens beste film eller funnet tidenes teltplass på UL-campen. Det blir litt vanskeligere med objektive ting, som nasjonaliteten til Justin Bieber eller status på kontoutskriften.

Alt er ikke  relativt. Justin Bieber er canadier, og kontoutskriften kan fortelle oss at vi har 14 kroner og 47 øre i banken, enten vi liker det eller ei. Justin Bieber er ikke norsk, selv om jeg skulle ønske det av hele mitt hjerte. Hva som er verdens beste film derimot, avhenger av øyet som ser, av vår mening.

Vi har altså subjektive sannheter, noe som kan være sant bare for meg. Samtidig har vi sannheter som er sanne i seg selv, utenfor og uavhengig av oss. Altså objektive sannheter. Hva så med sannhetspåstandene i kristen tro? Hvilken kategori hører de hjemme i?

Jesus er sann for meg

Enhver kristen vil  si at Jesus er sann for meg. Ofte forklarer vi det med erfaringer vi gjør i livet vårt. Men tenker vi noen gang over hvorfor vi har disse erfaringene av at Jesus er sannheten for oss? Grunnen må jo være at Jesus faktisk lever. Med andre ord: som enkeltpersoner erfarer vi Jesus som sannheten fordi Bibelens budskap faktisk er objektivt sant.

Bjørn Hinderaker, som  underviser i trosforsvar ved Mediehøgskolen Gimlekollen, understreker at den ene Gud – som hevder å være hele universets Gud – er sentrum i Bibelen. Sannhet eksisterer fordi Gud eksisterer, for Gud er sannhet.
– Sannhetsbegrepet i Bibelen har altså sin kilde og sitt utgangspunkt i Gud selv, utenfor og uavhengig av menneskers meninger. Derfor er sannhetspåstandene i Bibelen objektive sannheter, ikke noe som vi selv kan definere som sant eller usant, sier Bjørn.

Uavhengig av din eller min mening

Når Jesus i  Joh 14:6 sier at han er veien, sannheten og livet, og at ingen kommer til Faderen uten ved ham, er det altså ikke bare subjektive påstander, avhengig av din eller min mening. Vi kan altså ikke velge om Jesus er Sannheten eller ikke. Vi kan bare velge hva vi gjør med denne sannhetspåstanden.

Denne holdningen er imidlertid ganske fjern fra det som dominerer i kulturen vår. Det tas nemlig for gitt at alle religiøse sannheter utelukkende er av den subjektive sorten. I praksis innebærer det at folk flest ikke lenger snakker om sannhet, men om egne meninger, verdier og “sannheter”.

Vi spurte Margunn  Serigstad Dahle, kollega av Bjørn, om en kommentar til dette. Hun sier at en slik relativ holdning ved første øyekast kan virke tiltalende. Det er lett å la seg lure til å tenke at vi her har løsningen på mange dype konflikter i vår tid. Ja, at vi her har med toleranse å gjøre. Margunn understreker imidlertid at dette slett ikke er sann toleranse.
– Når en sier at alt er like gyldig, kreves det ikke noen reell respekt for andres meninger og holdninger. Da er det nemlig likegyldig hva andre måtte hevde, så lenge du selv får stå for det du mener er sant.

Jesus er sanhet for alle mennesker

Bjørn legger til  at når alle verdier og religioner blir sett på som like “sanne” må vi bare godta hva det måtte være som “sant for dem” som tror på akkurat det. Enkebrenning, menneskeofring og krig, for eksempel, kan da ikke omtales som galt.

Jesus kan altså ikke være sannheten for noen, men ikke for andre. Hvis sannheten om Jesus skulle avhenge av din eller min mening, kunne han ikke være Sannheten. Da ville han bare være en subjektiv “sannhet”, en mening blant flere.

Men Bibelens budskap , at Jesus er veien, sannheten og livet (!) er objektivt sant, uavhengig av våre meninger. Det er dermed sant for alle mennesker, kristne som ikke kristne.

Valget vi til syvende og sist står overfor handler da ikke om å avgjøre hva som er sant, men hva vi vil gjøre med Sannheten.

Ill.foto:  Pixel & Création / Fotolia

I juli er tema Sannhet på iTro. Vi lader nemlig opp til UL, og temasakene er hentet fra årets iTro-magasin.