Konkret

Konkret

Hvordan kan jeg bidra?

iTro tok en prat med Elin Sæverås som er personalrådgiver i NLM og jobber med de som er misjonærer eller kan tenke seg å bli det. Derfor tenkte vi at hun er riktig person å spørre når vi lurer på hvor og hvordan det er bruk for oss.

Hun begynner med å fortelle at NLM i dag driver arbeid i mange land , og det vil de også fortsette med. I Indonesia, Japan, Taiwan, Etiopia, Kenya, Tanzania, Mali, Elefenbenskysten, Bolivia, Peru, Mongolia, Kina, Sentral-Asia.

Det snakkes om over 10000 folkegrupper som har ingen eller svært liten kjennskap til Jesus

De unådde folkegruppene  er i fokus i NLMs strategiplan. Det snakkes om over 10000 folkegrupper som har ingen eller svært liten kjennskap til Jesus, mange av de er muslimske. Her vil det særlig være bruk for folk til undervisning, rådgivning og bistand.

I framtida vil det fremdeles være bruk for fagfolk på mange områder . Elin ramser opp:– Teologer, helsepersonell, evangelister, sosialarbeidere, lærere i bibelfag/disippelskap, universitetslærere i engelsk, realfag og andre fag, personer med bistandskompetanse, næringslivs- og prosjekterfaring, folk med bakgrunn fra ledelse, administrasjon og organisasjonsutvikling, økonomer og så videre.

I noen områder får man ikke direkte arbeidstillatelse som misjonær, der trengs det folk som kan gå inn med sin fagkompetanse som for eksempel universitetslærere, ingeniører, leger eller prosjektrådgivere.
– Felles er at de kan gjøre en god jobb som fagperson og dele av sin tro i de relasjonene man får.

Lever og virker som disipler i hverdagen og deler troen sin

Det er ikke bare i utlandet det er bruk for misjonærer.
I Norge  har mange barn og unge har liten eller svært vagt kjennskap til Jesus. Dette gjelder også svært mange unge og voksne i alderen 19-40 år, særlig i enkelte områder med få kristne og lite lokalt arbeid. Her er det stort behov  for at troende mennesker slår seg ned, får seg jobb i lokalmiljø og lever og virker som disipler i hverdagen og deler av troen sin.

Hun mener at Norge trenger kristne som ser det som sin oppgave å gå inn i forskjellige typer yrker og gjennom sitt nærvær både på jobb og i nærmiljø være vitnesbyrd i ord og handlig. NLM trenger også personell til sine skoler, leirsteder.
– Og frivillige er det bruk for over hele fjøla – fra barne og ungdomsgrupper til forsamlinger til misjonsforeninger og alt annet virke i regionene. Delta og erfar at du får mye tilbake, oppfordrer Elin.

– Vi kan tenke at her er jeg også «aksjeeier» ! Vi som har fått troen og har hørt om Jesus, vi står i en verdensvid sammenheng: Guds rike. Vi er del av det samme riket og vi har alle en rolle å spille i forhold til å la Guds rike vokse på jord. Jesus sier: «Guds rike er nær!» Det betyr både at det er nærværende nå – og at det kommer, sier hun. – Vi er bedt om å gå ut og dele nyheten om ham til de menneskene vi møter på vår vei, enten det gjelder naboen, gutta på håndballaget eller mennesker i Sentral-Asia som ikke vet at Jesus kom og ordnet opp.

Hva vil du trives med i det lange løp?

– Kan vi begynne allerede nå?
– Du kandelta her og nå , i det som omgir deg av muligheter og oppgaver. Det vokser du på og det kan bety en forskjell der du er!

Elins tips

  • Bli med i en lokal bønne- og bibelgruppe – eller start en! Utforsk hva Bibelen sier om Guds rike og om våre liv.
  • Be om Guds ledelse i din hverdag og framtida – og be for misjonsarbeidet i innland og utland.
  • Følg med på nlm.no og på misjonærblogger, La deg inspirere! Du kan regne deg inn i sammnehengen!
  • Når du skal ta veivalg i forhold til utdanning – sett deg inn i hva som finnes av muligheter – og kjenn etter hva du har lyst til å holde på med.
  • Hva liker du å gjøre nå – og hva vil du trives med i det lange løp? Livet består av flest hverdager, også for misjonærer. Det er viktig å kjenne at man er motivert og blir inspirert!
  • Søk råd, men kjenn også godt etter hva du selv har tro for og som gir gjenklang i deg selv.
  • Be Gud vise deg vei – Han leder, men sannsynligvis bare ett steg om gangen!

– Og husk  at Guds første og viktigste kall til oss alltid er: «Kom til meg», avslutter Elin.

Hvis du lurer på noe om din plass i misjonsarbeidet, send Elin en mail!
esaveras@nlm.no

Ill.foto:  mag3737 på flickr