Naturen i endring

Naturen i endring

Skal du bry deg?

Blir det sommer  hele året? Kommer golfstrømmen til å snu? Blir det en ny istid? Klimaendringene diskuteres igjen og igjen i media og i politikken. Det er det store problemet som alle vet om, men som få gjør noe med.
Det kan virke så stort, og omtrent utenfor vårt ansvarsområde. Skal man som kristen bry seg om klimaet?

Jeg tenker at kristne skal bry seg om skaperverket

Espen Ottosen svarer.
– Jeg tenker at kristne skal bry seg om skaperverket, fordi det er er skapt av Gud, og det er vår oppgave å forvalte det. Vi skal engasjere oss og protestere på alt som bryter ned det gode.

Han synes det  er vanskelig å svare på om vi skal bry oss mer, for engasjementet varierer jo. Men han mener at det nok finnes noen som bør engasjere seg mer.

– Klimaspørsmål er vanskelig: Er det noe hver enkelt kan gjøre noe med, eller er det kun kollektivt og politiske som fungerer? Det blir både òg.
Å bruke Bibelen som argumentasjon i helt konkrete klimaspørsmål er vanskelig.

– Men som enkeltpersoner i verdens rikeste land har vi et ansvar. For eksempel til å kaste minst mulig, og til å fråtse minst mulig, sier Espen.
Han påpeker at det er uenighet om hvor dramatiske klimaendringene er, men vi bør følge med i media og engasjere oss.

Ill.foto:  P. K. Designs på flickr

__________________________________________________________________