“Listen to your heart”

“Listen to your heart”

Vi blir ofte bedt om å lytte til hjertet vårt for å finne svar. Men er hjertet egentlig den beste rådgiveren vi kan ha?

Knut Kåre Kirkholm eransatt påFjellhaug Internasjonale Høgskolei Oslo, som også driver bloggen «På sporet av sannhet«.

Tidlig på 90-tallet hadde den svenske gruppen Roxette en hit som het «Listen to your heart«.

I en tekst om et forhold i ferd med å gå i stykker kommer oppfordringen om å lytte til hjertet en siste gang før du sender den andre på dør.

For det hjertet flyter over av, det taler hans munn

Vi kan være  enige om at det er noe sant og riktig i dette. Men la meg likevel problematisere litt. For hva hører du når du lytter til hjertet ditt?Jesus har ikke særlig høye tanker om hjertets bidrag. I Matt 15,19 kaller han hjertet et sentrum og en kilde til all mulig synd og elendighet:

«For fra hjertet kommer onde tanker, mord, hor, utukt, tyveri, falskt vitnesbyrd, spott.» (Matt 15,19)

Det er ikke akkurat en ideell rådgiver.Når det er sagt, kan vi balansere disse ordene litt og ta med oss Luk 6,45:

«Et godt menneske bærer fram det som godt er, av hjertets gode forråd. Og et ondt menneske bærer fram det onde av sitt onde forråd. For det hjertet flyter over av, det taler hans munn.» (Luk 6,45)

Hva bringer framtiden? Hva skal jeg gjøre med de ubetalte regningene?

Det er forskjell  på folk og det er forskjell på hjerter. Og det er ikke slik at det nødvendigvis alltid er galt å lytte til hjertet.

Samtidig. Tenk på hva som av og til skjer når man ikke får sove. Når tankene kommer flyvende som løpske partikler som kolliderer med hverandre og du ikke klarer å fullføre en eneste logisk tankerekke. Når hjertet får tale ut sin ordflom. Hvilke tanker kommer da?

For min del kommer oftest bekymringene seilende. Hva bringer framtiden? Hva skal jeg gjøre med de ubetalte regningene? Det blåser fort opp til storm.

Bekymringer har han møtt nok av. Og han øser dette ut for Gud.

Jeg tyr til  den enkle løsningen. Jeg slår på lyset og flykter inn i en bok. Det er nemlig ikke særlig godt å ligge og lytte til hjertet og dets bekymringer.

Finnes det noen bedre løsning enn å finne en bok? Bli med til Salme 42-43. Dette er to salmer som på sett og vis henger sammen, noe som gjør at mange tror de opprinnelig var én salme. Her møter vi en salmist som har prøvd å ligge våken og lytte til sitt hjerte. Bekymringer har han møtt nok av. Og han øser dette ut for Gud.

Salmisten lytter ikke til hjertet, hansnakkertil det!

Men legg merke  til ordene som går igjen som et refreng flere ganger (42,6; 12; 43,5):»Hvorfor er du nedbøyd, min sjel? Hvorfor bruser du i meg? Vent på Gud! For ennå skal jeg prise ham, mitt åsyns frelse og min Gud.» (Sal 42,12)

Salmisten lytter ikke til hjertet, han snakker til det! Salmen beskriver litt av stormen som dukker opp når man lytter til hjertet. Botemidlet for salmisten er å nevne dette for Gud, for deretter å snakke til hjertet.

Ikke lytt til hjertet, snakk til det! Fortell seg selv og ditt hjerte hva og hvem du er i Jesus. Når tankene stormer og bekymringene hoper seg opp, kan du avbryte ordflommen fra ditt hjerte og snakke til det.

Les også : «Stop following your heart«(Relevant Magazine)

Foto:© s_l – Fotolia.com