Løp!

Løp!

Har du noen gang drømt at du er på vill flukt fra en farlig forfølger du ikke klarer å løpe fra? Det minner litt om Amos sin beskrivelse av "Herrens dag".

Tema

Tema for iTro i juli er «2012«. Dette er også festivaltemaet forsommerens UL.

Knut Kåre Kirkholm, lærer på Fjellhaug internasjonale Høgskole og bibeltimeholder på sommerens UL.

Har du noen gang drømt at du er på vill flukt fra en farlig forfølger? I slike drømmer er det nesten alltid slik at beina er treige som sirup og du stadig snubler og faller. Følelsen er grusom. Forfølgeren haler innpå og du har ikke mulighet til å løpe fra ham. Så våkner du.

Årets UL har  overskriften 2012, noe som passer seg i 2012. De siste årenes skriverier om mayakalenderen og 2012 har fått oss til å tenke på at verden faktisk kan gå under en dag. Og et lite blikk på situasjonen i verden viser oss det samme.

Uansetthvordan vi snur og vender på det, skal vi en gang møte Gud

Bibelen snakker mye  om verdens undergang. I motsetning til mayakalenderen advarer Bibelen oss mot å tro at vi vet når, men like fullt leser vi mye om temaet. Ett av uttrykkene som brukes er «Herrens dag». Herrens dag er en gjennomgangsmelodi i flesteparten av de siste bøkene i Det gamle testamentet, «Småprofetene». Hos en av disse profetene, Amos, leser vi slik om Herrens dag:

Den ligner en mann som flykter fra løven og treffer på bjørnen. Og når han kommer hjem og støtter hånden mot veggen biter slangen ham. (Amos 5,19)

Dette er jo  akkurat som i drømmen. Slik er Herrens dag. Slik er Jesu gjenkomst. Slik er det også med døden. Vi kan ikke flykte. Uansetthvordan vi snur og vender på det, skal vi en gang møte Gud. Og Bibelen legger ikke skjul på at det kan bli et særdeles ubehagelig møte.

Finnes det da noen utvei? Finnes det et sted vi kan flykte i møte med Herrens dag?

Ve dere som  lengter etter HERRENS dag! Hva vil dere med HERRENS dag? Den er mørke og ikke lys. (Amos 5,18)

Amos taler skremmende om dommedag. Og det verste er at ingen slipper unna. Alle folkeslag skal fram for Guds dom.Finnes det da noen utvei? Finnes det et sted vi kan flykte i møte med Herrens dag?

Svaret er ja . Det er faktisk et sted vi kan flykte. «For så sier HERREN til Israels hus: Søk meg, så skal dere leve!» (Amos 5:4). Profeten Joel slår fast det samme: «Vend om til Herren deres Gud! For han er nådig og barmhjertig, sen til vrede og rik på miskunn, og han kan angre på ulykken.» ( Joel 2:13).

Når Herrens dom kommer, er det helt håpløst å løpe bort fra den. Vi vil uansett bli innhentet. Heldigvis har Gud et alternativ. I stedet for forgjeves å forsøke å løpe fra Gud, skal vi heller løpe til ham.

Har du tenkt deg påsommerens ULfra 31. juli til 4. august?Meld deg påi dag:)

Foto: id-iom på flickr.com