Må jeg døpe meg på nytt?

Må jeg døpe meg på nytt?

Må jeg døpe meg på nytt hvis jeg ble kristen som ungdom, eller gjelder fortsatt dåpen fra jeg var liten?

Spørsmål & svar

Lurer du på noe? Flere Spørsmål & Svar finner du under iLivet og Spørsmål og Svar.

Har du et spørsmål du lurer på, kan du sende det til iTro@nlm.no.

Hvis man er vokst opp i en «ikke-troende» familie, men har blitt døpt, og konfirmerte seg på ungdomsskolen uten at man la noe mer i det enn for pengene sin skyld. Og ellers har levd et liv borte fra Jesus. Men så tar imot Jesus i ettertid av dåp og konfirmasjon, bør man da døpe seg på nytt, eller gjelder fortsatt dåpen fra man var liten? Har man liksom Den Hellige Ånd fortsatt på en måte? Eller trenger man å få den på nytt gjennom dåp?

«Fornye» løftene?

Hei!

Situasjonen du beskriver er nok ikke så uvanlig i et samfunn der de fleste blir døpt som barn. Bibelen lærer oss at dåpen gir oss syndenes forlatelse, Den Hellige Ånd, gjenfødelse, fornyelse – kort sagt gir dåpen oss frelse (Apg 2,38, Tit 3,5).

Mange barn blir båret frem til dåpen og får del i disse gavene, men vokser ikke opp med noen tro. Dersom en person som er døpt som liten men ikke vokser opp med noen tro i voksen alder kommer til tro på Jesus, kan det dermed være naturlig å tenke at man ønsker å «fornye løftene» og la seg døpe igjen.

Men da er det lurt å stanse opp litt og tenke gjennom hva dåpen er.

Et nådemiddel og en pakt

Dåpen er et nådemiddel, det er et middel Gud bruker til å gi oss sin nåde (de to andre nådemidlene er nattverden og forkynnelsen av evangeliet).

Men dåpen er også et paktstegn. I den gamle tid hadde jødene omskjærelsen av menn som paktstegn. Dette var et ytre tegn som viste at de hadde del i Guds pakt.

I en pakt er det minst to parter, og når den blir inngått forplikter de forskjellige partene seg på å holde det avtalen går ut på. Dåpen er den nye tids paktstegn (Kol 2,11-12), og når en person blir døpt blir en pakt inngått med Gud. I denne dåpspakten forplikter Gud seg til å gi det som han har sagt han skal gi – nemlig syndenes forlatelse, Den Hellige Ånd, gjenfødelse, fornyelse, som vi har sett.

Når den ene parten bryter pakten

Men i en pakt er det to parter. Og selv om den ene parten (mennesket) skulle vende seg bort fra pakten, så gjør ikke Gud det. Han og hans løfter står fast. «Er vi troløse så forblir han trofast.» (2 Tim 2,13)

Derfor, dersom et barn blir døpt, men ikke vokser opp med noen tro og blir kristen i voksen alder, så har fremdeles ikke noe endret seg hos Gud. Hans løfter står fast, de har ikke endret seg.

Så det som skjer er i realiteten at mennesket vender tilbake til pakten og løftene som ble inngått ved dåpen. Derfor skal man heller ikke la seg døpe på nytt – den første dåpen er fremdeles gyldig, og trenger ikke «fornyes». Vi ser aldri i Bibelen at noen blir døpt flere ganger, tvert imot leser vi at det er «én Herre, én tro, én dåp.» (Ef 4,5)

Ikke nødvendig å bli døpt på nytt

Den som er en kristen har Ånden i seg (Rom 8,9). Mister man troen, flytter også Den Hellige Ånd ut av deg. Kanskje var det dette David var redd for at skulle skje da han ropte til Gud og ba «Kast meg ikke bort fra ditt åsyn! Ta ikke din Hellige Ånd fra meg!» (Sal 51,13) Når man kommer til tro, enten det er for første, andre eller tredje gang, tar Ånden på nytt bolig i en.

Vi får Ånden i dåpen, men det er ikke den eneste måten vi kan bli gjenfødt og få Den Hellige Ånds gave. Det kan også skje ved å høre evangeliet forkynt, og at en ved det kommer til tro, slik det skjedde med familien til Kornelius i Apg 10,44-48. Derfor er det ikke nødvendig å bli døpt på nytt dersom man i voksen alder vender tilbake til barnetroen og dåpsløftene.

Spørsmål & svar

Lurer du på noe? Flere Spørsmål & Svar finner du under iLivet og Spørsmål og Svar.

Har du et spørsmål du lurer på, kan du sende det til iTro@nlm.no.