Må kristne alltid være glade?

Må kristne alltid være glade?

Som kristne kan vi i livets harde motgang velge å glede oss over hva vi eier i Jesus.

Livet

Livet er en artikkelserie hvor vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet til iTros lesere. 

«Gled dere alltid i Herren! Igjen vil jeg si: Gled dere!» (Fil 4,4)

«Vær alltid glade» (1 Tess 5,16)

Det er vel fint å være glade og glede seg i Herren? Men disse versene kan også oppleves utfordrende. Jeg klarer i alle fall ikke å smile og være glad hele tiden. Kristenlivet svinger og kan være vanskelig.

Så hva betyr disse bibelversene og hva er det som gjør at bibelske personer finner glede når de møter stor motgang?

En midlertidig følelse vi får når noe skjer (happens) oss

For å forstå dette, må man først se på hva Bibelen mener med glede.

Joy and Happiness

I dagligtalen på norsk brukes ordene glede og lykke litt om hverandre, og bibeloversettere har ikke satt et tydelig skille mellom ordene i Bibelen.

Slik vi ofte bruker begrepet på norsk, handler glede og lykke om en kortvarig glede vi får rent menneskelig sett. En følelse du får når favorittlaget ditt scorer mål, du får ja på søknaden til drømmejobben eller du nyter et deilig stykke sjokolade.

På engelsk ser vi et klarere skille. Happiness (lykke), stammer fra samme rot som ordet happening. En midlertidig følelse vi får når noe skjer (happens) oss (på samme måte som eksemplene over). Joy (glede), derimot, er noe dypere med mening som vi velger.

Og det er joy som er mest treffende når Bibelen snakker om glede. I engelske bibler er ordet joy nesten utelukkende brukt fremfor ordet happiness.

Glede er en gudegitt gave

Vi kjenner ikke på glede hele tiden, men selv på de tøffeste dagene, kan vi velge se på Jesus og hva vi har i ham.

Som kristne bor gleden i hjertene våre og er gitt av Gud. Det er Gud som har valgt oss, men vi kan velge å ta imot gaven og pakke den ut. Gud er opphavsmann og kilden til den evigvarende gleden som trumfer livets trengsler.

Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket: I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren (Luk 2,10)

Gleden finner vi i Kristus og er en gudegitt gave til oss. Vi klarer ikke skape denne gleden på egenhånd.

Glede i motgang?

Se det bare som en glede, søsken, når dere møter alle slags prøvelser. For dere vet at når troen blir prøvet, skaper det utholdenhet. (Jak 1,2-3)

Her forklarer Jakob at når vi møter prøvelser i troen, kan Gud bruke det til noe positivt – i dette tilfellet utholdenhet. Det kan gi oss motivasjon til å holde motet oppe i vanskelige perioder, men jeg tror likevel vi skal være forsiktige med å oppsøke vanskeligheter.

Les også: «Det er vel en mening med det?»

Å løfte blikket i motgang

Vi kjenner ikke på følelser av glede hele tiden, men selv på de tøffeste dagene kan vi velge å se på Jesus og hva vi har i ham. Han som er trofast og døde, men også lever for oss.

Som Peter er inne på i sitt brev (1 Pet 1,6-9), ser vi at livets menneskelige følelser er forgjengelige, men at vi eier noe større som attpåtil er evigvarende.

Vi kan sørge over synd og vanskeligheter, men samtidig glede oss i Herren for hans tilgivelse, hans tilstrekkelighet og hans omsorg – at nåden er større en synden!

I motgang skal vi få lov til å løfte blikket og minne oss om seiersprisen som venter – sjelenes frelse. Troen på Jesus er langt mer kostbar enn det kortvarige vi opplever her på jorden.

La dette være til trøst for oss – at vi gjennom Jesus har fått den sanne og evigvarende glede!

 

Bibeltekstene er fra Bibel 2011 © Bibelselskapet.

Lightstock

Livet

Livet er en artikkelserie hvor vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet til iTros lesere.