Merkelig logikk

Merkelig logikk

Ting er litt opp-ned i Guds rike virker det som.

I Bibelen finnes det en samling av Jesus sine taler som kalles Bergprekenen, Matt 5-7. Der kan vi lese om hvordan Jesus mener at vi skal leve, og siden han er Guds Sønn snakker han på vegne av sin Far.

I Bergprekenen viser Jesus oss hvordan det perfekte Guds rike skal være. Og noen ting der er både overraskende og litt uforståelige for oss. Men det står der, som Jesus sine ord, så da er det vel verdt å ta på alvor.

Det er lett å tenke at vi skal ta igjen på samme måte

Et eksempel på  at ting er litt opp-ned er hvordan Jesus snakker om når noen utnytter deg, eller slår deg. (Matt 5,38-42) Det er lett å tenke at vi skal ta igjen på samme måte, men Jesus utfordrer oss til å vende det andre kinnet til, og til å gå en ekstra mil med andre. Hva betyr det egentlig? Skal vi være dumsnille, naive og la oss utnytte? Nei, det tror jeg ikke. Men vi skal vise kjærlighet, vi skal strekke oss langt, og vi skal stille opp for hverandre.

Og da tenker vi kanskje at det er enkelt å stille opp for de rundt oss, de som vi er glade i, og de vi liker godt. Jesus er klar med neste utfordring med en gang (Matt 5,43-48). Er det vel noe å skryte av at vi elsker de som elsker oss, spør Jesus. Vi skal ikke hate, vi skal ikke være likegyldige, men vi skal til og med elske våre fiender, sier han. Og be for de som forfølger oss, legger han til.

Han ber oss om å velge annerledes enn flertallet

Og når vi  gjør noe så naturlig som å bekymre oss, sier Jesus at det er unødvendig. (Matt 6,25-34) Han ber oss om å se våre egne feil før vi kritiserer andre for deres. (Matt 7,1-5) Også ber han oss om å velge annerledes enn flertallet. Vi skal gå mot strømmen, og velge den smale porten. Ikke den brede veien som folk flest velger. (Matt 7,13-14)

Jesus vet at den livsstilen han ber oss om å ha er opp-ned og annerledes. Derfor kaller han veien vi går – måten vi lever på – for en smal vei.

Til sist sier  han at vi skal bygge huset vårt – livet og troen vår – på fjell. Gud er den som står fast, som er uforanderlig og evig. Han skal vi ha som grunnmur for livet vårt, som utgangspunkt. Da står vi stødig i stormene vi opplever i livet.

Det er nok ikke så merkelig logikk allikevel. Guds Sønn har oversikten over hva som er best for oss.

Og hadde du  spurt meg og min logikk vet jeg ikke helt om jeg hadde klart å tenke ut planen om at Gud skulle la sin egen sønn Jesus dø på korset, og gi meg muligheten til å leve evig. Jeg liker Guds logikk når jeg får tenkt meg om. Det er verdt å strekke seg etter å leve etter hans vilje.

Tema på iTro i august er Uforståelig.

Vil du høre  taler om Guds rike?
Sjekk ut Anfin Skaaheimstaler fraFrontline:
La ditt rike komme og La ditt rike seire.
Eller sjekk utfem taler om Bergprekenenfraungdomsmøtene i Misjonssalen Oslo.