Når noen går over streken

Når noen går over streken

En av de største krenkelsene et menneske kan oppleve er å bli utsatt for seksuelle overgrep.

Tema

Tema for mars er tabu.

Har du noen  gang blitt utsatt for situasjoner der du har følt deg krenket? Kanskje har du fått sårende kommentarer slengt etter deg, eller opplevd å være fryst ut fra gjengen. Kanskje har du vært i relasjoner der du har opplevd at du ikke har hatt makt eller mulighet til å sette grenser for deg selv?

Mange flere enn  vi tror har blitt utsatt for situasjoner der et eller flere mennesker har gått langt over streken for det som føles og er akseptabelt. En av de største krenkelsene et menneske kan oppleve er å bli utsatt for seksuelle overgrep. Det kan være alt fra uønsket berøring, til påtvunget seksuell aktivitet eller krenkende ord som blir sagt eller skrevet.

Offeret er maktesløst i situasjonen, og sårene i hjertet blir ofte dype og vonde

Seksuelle overgrep skjer  både mot gutter og jenter, og kan være alt fra enkelthendelser til noe som foregår over flere år. Offeret er maktesløst i situasjonen, og sårene i hjertet blir ofte dype og vonde.

Av ulike grunner  velger mange å aldri fortelle noen om det som skjer eller har skjedd. Skamfølelsen kan være så overveldende at man ikke finner ord. Det faktum at overgriperen ofte er en bekjent eller slektning, gjør at mange er redde for å ikke bli trodd. Alt dette til tross for at den som har blitt utsatt for overgrep er helt uskyldig.

Av ulike grunnervelger mange å aldri fortelle noen om det som skjer eller har skjedd

Terskelen for å  dele de vonde opplevelsene med noen, kan være så høy at man heller velger å forsøke å tie det hele bort. I perioder kan man klare det til en viss grad. Utenpå ser man kanskje «normal» ut, men det føles ofte helt annerledes ut på innsiden. Og dessverre er både vanskelig og slitsomt i lengden å tie bort det som kan kjennes ut som en gnagende klump i magen.

Den evige indre  kampen kan være en av grunnene til at personer som har blitt utsatt for seksuelle overgrep ofte utvikler angst og/eller depresjoner av ulik art. Dette kan kjennetegnes som en følelse av å være nedstemt over tid, redsel for å omgås andre mennesker, og en økende grad av tilbaketrekking fra omverdenen.

Dersom man velger å tie, velger man også bort en mulighet til å få det bedre med seg selv

Dersom du kjenner  deg igjen i dette, skal du vite at det finnes håp for deg. Terskelen for å ta imot hjelp kan føles uendelig høy, og det å skulle fortelle sannheten til noen kan virke som en umulig oppgave. Men dersom man velger å tie, velger man også bort en mulighet til å få det bedre med seg selv.

Du trenger ikke  fortelle det du har opplevd til noen du kjenner. For noen er det de nærmeste det kan være vanskeligst å snakke med. I så fall finnes det flere alternativ. Du kan blant annet snakke med helsesøster på skolen eller på en helsestasjon. Husk at alt helsepersonell har taushetsplikt! Et annet alternativ er å klikke seg inn pådenne nettsiden. Her kan man finne flere aktuelle linker som kan være til hjelp.

Du som har  opplevd seksuelle overgrep har dessverre ikke mulighet til å endre fortiden. Men du har mulighet til å påvirke framtiden, til å få sannheten fram i lyset, til å bli satt fri fra skam, skyld og vonde minner. Vi i iTro håper du finner den hjelpen du trenger til nettopp dette.

Ill.foto:  © nenetus – Fotolia.com