Når solen går opp i morgen

Når solen går opp i morgen

Kan vi stole på at solen vil stå opp i morgen?

Tema:

Tema på iTro i september er «Alt skal bli nytt».

Arne Helge Teigen jobber påFjellhaug Internasjonale Høgskolei Oslo, som også driver bloggen»På sporet av sannhet«.

De fleste studenter  vil en eller gang støte på det såkalte induksjonens problem. Om ikke annet, så i Exphil eller Exfac. Hva går dette problemet ut på? Jo – ganske enkelt at man ikke kan slutte seg frem til en allmenngyldig påstand ut fra enkelt observasjoner.

Dersom du bare  har sett hvite svaner, kan du ikke hevde at alle svaner er hvite. Dersom du bare har truffet hyggelige bergensere, kan du ikke derav slutte at alle bergensere er hyggelige.

Kommer solen til å stå opp i morgen?

Noen drar induksjonens  problem meget langt. At solen har stått opp hver eneste morgen til nå, gir ikke grunnlag for å hevde at den står opp i morgen, hevder de. Hva skal vi si til dette? De fleste av oss tenker vel i ren refleks, at det må være grenser for logisk spissfindighet. Vi forstår at påstanden er riktig – rent logisk – men synes samtidig at den er helt virkelighetsfjern. Solen kommer da til å stå opp i morgen – slik den alltid har gjort…

Overfor denne alminnelige  reaksjonen vil jeg si; Stans opp et øyeblikk. Er jeg som kristen virkelig sikker på at solen står opp i morgen, og er det sikkert at induksjonens problem ikke har noe å si meg?

Vi vet ikke!

Min mening er  at problemet viser oss noe veldig viktig. Det punkterer menneskers tro på at alt i tilværelsen kan forklares og forutsies ut fra absolutte lovmessigheter. Dermed tar det fra oss troen på at vi med sikkerhet kan vite hva morgendagen vil bringe. Og – skal vi som kristne ta vår egen tro alvorlig, må vi faktisk se i øynene at vi ikke vet om solen står opp i morgen.

Det kommer en  dag da Gud stanser det tidsløpet vi er i. Vi vet ikke dagen og timen – men en gang skjer det. Vår sol står ikke lenger opp. Jesus kommer igjen. Himmel og jord forgår. Da skal menneskeheten definitivt deles, det blir Himmel eller fortapelse.

Jesu ord om frelse og dom er absolutte sannheter

Hvordan kan jeg  si dette så sikkert?

Det er fordi  jeg tror at det faktisk finnes sannheter som ikke kan anfektes av induksjonens problem. Den som tror på meg skal leve om han enn dør, sa Jesus. Dette er en absolutt sannhet. Den gjelder uten unntak, for alle som kommer til Jesus og tror på ham.

Jesu ord om  frelse og dom er absolutte sannheter fordi de er sagt av ham som til denne dag har sørget for at solen har stått opp – hver morgen. Jesu ord er sikrere enn universets lover. Sikrere enn at solen står opp i morgen.

Den som tror  på Jesus som sin frelser skal leve selv om han dør. Han eller hun kan ikke fortapes, sier Jesus. Johannes 11. 25.

Ill.foto:  All rights reserved by Jong Soo(Peter) Lee