Om menneskets verdi

Om menneskets verdi

Hva vi tenker om menneskets verdi, altså om vår og andres verdi, har konsekvenser.

Tema

Tema på iTro i mai er Grønn.

– Det er jo  det at vi er skapt av Gud som gir mennesket verdi. Ethvert menneske er villet av Gud. Skapt i Guds bilde, lite ringere enn Gud. Tenk det.

Synnøve Spanne jobber som sjelesørger på Fjellhaug. Hun forteller at hun har møtt mange med lavt selvbilde. Hvorfor er det sånn at det er så vanskelig å få det med verdien vår inn i vår tankegang?

– Det har undra meg. Jeg prøver å fokusere på at vi er skapt i Guds bilde, og har vår verdi i ham, men ofte opplever jeg at det “ikke går inn”. Jeg husker spesielt ei som jeg prøvde å si dette så godt jeg kunne til, og hun sa bare «jeg hører du sier det».

Når man er trygg på at en har sin verdi i Gud, da er det ikke så farlig hva andre tenker om en

Noe har forandret  seg med årene, tror hun. At samfunnet og media spiller en stor rolle. Nå ligger det større fokus på å være vellykka og populær. Noe fundamentalt er feil. Gud får ikke førsteplassen.

– Hvis Gud fikk lov til å være den for oss som han så gjerne vil, tror jeg mange brikker vil falle på plass. Vår skaper, vår frelser, vår gode Far. Vi er i hans omsorg. For han er vi alle like verdifulle, sier Synnøve. – Når man er trygg på at en har sin verdi i Gud, da er det ikke så farlig hva andre tenker om en, eller om en dummer seg ut litt av og til.

Hun advarer mot å sammenligne oss med hverandre. Det er en gift.

– Vi er skapt unike, med ulike ressurser og egenskaper som Gud vil at vi skal ta i bruk.

En annen side av dette med menneskets verdi snakker Julie Kristine Floberg om.

nbsp;

Både barnet i mors mage og den eldre og døende i sykesengen er uendelige verdifulle

– Den dagen menneskeliv  blir beskyttet og menneskeverdet blir ivaretatt i alle livets faser, trengs ikke organisasjonen Menneskeverd. Slik er det ikke i dag, sier Julie. – Vi er opptatt av å løfte frem verdien av et liv, uavhengig av alder, egenskaper og prestasjonsevne.

Hun mener det trengs organisasjoner som utfordrer folk på å tenke gjennom etiske utfordringer, verdispørsmål og menneskene bak enkeltsakene.

– Både barnet i mors mage og den eldre og døende i sykesengen er uendelige verdifulle.

Julie synes det er urovekkende når det settes ulike prislapper på mennesker. Vi er alle like mye verdt.

– Debatten rundt sorteringssamfunnet dreier seg om dette. Et barn som i utgangspunktet er ønsket blir uønsket på grunn av en sykdom, en diagnose eller feil kjønn. Ni av ti norske kvinner som får vite at barnet de bærer har Downs syndrom, velger abort.

– Det er viktig å ta disse debattene selv om de er vanskelige, mener hun. – Hva skjer når normalitetsbegrepet i samfunnet vårt snevres inn? Hvem er perfekt nok? Menneskets verdi kan ikke graderes.

Ill.foto:  © kmiragaya – fotolia.com