Helliggjørelse

Helliggjørelse

Et av de vanligste ordene i Bibelen er "hellig". Det dukker opp hele 937 ganger. Men hva betyr det?

Gloser

Når vi leser Bibelen eller hører kristne snakke sammen kan det noen ganger dukke opp ord som er vanskelige å forstå.Gloser-spaltenpå iTro er til for at vi skal forstå enda litt mer av det vi leser og hører.

Sverre Bøe jobber påFjellhaug Internasjonale Høgskolei Oslo, som også driver bloggen "På sporet av sannhet".

Ordet "hellig" kommer av et ord som betyr "å kappe av", "skjære bort". Det brukes gjerne om slakteren som skjærer et kjøttstykke i to.

Å være hellig  er å være tatt ut av resten, og lagt til side med tanke på noe annet. På fint, kristelig språk heter det slik: "Å være skilt ut fra verden, og innviet til Gud".

Sabbaten ble skilt ut fra de andre ukedagene, og satt til side som hviledag og "være-sammen-med-Gud-på-en-spesiell-måte-dag". Templet ble skilt ut fra alle andre hus i Jerusalem, fordi Gud ville møte folket sitt der på en spesiell måte.

Problemet er at vi mennesker ikke er spesielt hellige av oss. Vi er syndere

Også mennesker kan  bli "hellige". Israel skulle være "et hellig folk", annerledes enn alle de andre. Gud ville ha dem for seg selv.

Problemet er at vi mennesker ikke er spesielt hellige av oss. Vi er syndere. Og syndere passer ikke sammen med den hellige Gud.Derfor satte Gud i gang en enorm redningsplan. Klimaks kom med Jesus, den uskyldige, som døde på et kors for noen andre sine synder.

Det store og fine ordet "rettferdiggjørelse" betyr at Jesus og jeg har byttet plass, slik Gud ser det. Jesus tok synderens plass og straff. Jeg fikk Jesu plass, og ble plutselig i hans øyne like ren og fullkommen som Jesus er!

Hele livet mitt som kristen kalles helliggjørelse

Det er flott  at Jesus tok imot meg og andre bortkomne sønner, og ga oss nye, rene klær. Men hva skjer om jeg skitner meg til igjen?

Tilgivelsen gjelder også for fortsettelsen. Jesus kalles ikke bare for "troens opphavsmann", Hebr. 12,1-2. Han er også "troens fullender". Og så er han alt imellom.

Det flotte ordet "helliggjørelse" handler om alt det som ligger mellom det å bli en kristen (f.eks. i dåpen eller i omvendelse), og døden. Hele livet mitt som kristen kalles "helliggjørelse".

Jesus frelser hele meg. Til og med kroppen min kalles for "et tempel for den Hellige Ånd". (1 Kor 6,19)

En kristen er en omvandrende borgerkrig

Det er tragisk  og ydmykende å finne ut at fortsettelsen sammen med Jesus like mye ble en fortsettelse med synd. Det skulle ikke være slik.

Å være en kristen er å bytte sjef. Jeg skal ikke lenger lyde alle kommandoene fra mitt ego. Jesus skal være sjef. Også over lommeboka, fjernkontrollen og ordene mine.

Da blir det kamp inni meg, nesten krig! Mitt gamle ego ("kjødet") vil være sjef selv, mens det nye livet vil følge Jesus. "En kristen er en omvandrende borgerkrig", sa en venn av meg. "Helliggjørelse" er nettopp kampen for å følge Jesus.

Foto:© soleilc1 – Fotolia.com