Om unge kristne. I Øst-Europa.

Om unge kristne. I Øst-Europa.

– Vi må være folk som er verdt å følge etter.

Misjon

I denne spalten kan du lese om misjon sett fra forskjellige perspektiv.

Slavomír Slávik kan  si oss litt om hvordan han opplever å fortelle unge i Slovakia evangeliet. Haner leder for EVS, EvangeliseringsSentret i Slovakia. Det er interessant å se at mye av det han peker på også kan gjelde oss her i Norge.

– Det gir glede. Det er spennende. Ydmykende. Utfordrende, begynner Slavomír. Han snakker om hvordan det er å evangelisere blant unge i Slovakia.

– I kirker og menigheter er evangelisering ganske ok og lovende. Det er mange unge som er interessert i evangeliet, de kommer på forskjellige aktiviteter. Det er også store festivaler for unge kristne.

For mange er det vanskelig å komme seg ut av komfortsonen

Han forteller at  det er mer utfordrende å evangelisere blant unge som ikke har noen forbindelse til kirken. For mange er det vanskelig å komme seg ut av komfortsonen. Men det er også flere ganger det funker, med gode resultater. Men generelt sett mener han at det er lettere å dele gode nyheter blant unge i kirken enn utenfor.

– Er det mange kristne blant ungdom?

– I noen kirker er det mange unge som tror på Jesus, men det er også kirker der saken er en helt annen. Selvfølgelig har mange hørt om Gud og Jesus, og går i kirken, men de tilhører ikke Jesus. Vi er et «kristent» land. Nesten 80 prosent er katolikker, 7 prosent er lutheranere. Så nesten alle har gått gjennom en type kristen opplæring. Men for de fleste var dette en formell ting de bare måtte være med på, på grunn av foreldrene og kulturen de lever i.

– Hva hindrer unge i å ta imot Jesus?

– Det kan være bildet de har av kirken, komfort, hykleri, venner eller ikke-relevant forkynnelse. Kirken er på mange måter gammeldags og lite relevant. Svarer på spørsmål ingen stiller, og vil ikke at noen skal komme og forandre tradisjonene, sier han. – Det er ikke så mange kirker som driver aktivt misjon, rettet mot byen der den er. Og det er heller ikke så mange som har et hjerte for unge.

Ha knust hjerte for dem

– Og hva kan  gjøres med dette? Hva burde evangelister og misjonærer i Øst-Europa gjøre for å nå flere ungdommer?

– Vi må være kreative. Relevante. Være folk som er verdt å følge etter. Leve et liv fylt med glede med Kristus. Ha guts til å prøve nye ting, ha knust hjerte for dem. Være villig til å tjene og gi de ekte vennskap. Lære de å lede andre. Vi savner sanne ledere. Mennesker som vil lede unge folk til Kristus. Som vil leve etter Kristi eksempel i hverdagen. Menn som vil lære andre gutter å være menn. Og mennesker som ikke er redd for politisk, økonomisk eller sosialt ansvar. Samtidig er det flere grupper unge kristne som er ekte og har kjærlighet til sine venner, som ikke bare har en liksom-kristendom, og de gir frisk luft, liv og evangeliet til skolene og vennene sine.

– Og er det noe vi i Norge kan gjøre for at flere ungdommer i Øst-Europa kan ta imot Jesus?

– Be, svarer Slavomír, før han legger til: – Gi oss eksempler på hvordan jobbe med unge. Hvordan nå de. Støtt og utvid vår kreativitet med deres eksempler, ideer og mønstre som har fungert i deres sammenheng. Og vis oss deres feil, så vi ikke repeterer de.

Ill.foto:  aromanopå flickr