Oppover

Oppover

Vi lever i et samfunn med et stort fokus på jeg'et. Hva skjer hvis fokus rettes oppover?

Dagens samfunn kan i stor grad kalles et «innoversamfunn». OL’s motto citius (raskere), altius (høyere), fortius (sterkere) er nærmest blitt et peronlig motto for mange. Vi ønsker å nå høyere, bli bedre. Bedre status, bedre utdanning. Et godt rykte, mange venner. Å realisere seg selv er det store målet. Over 1 mill resultater på søkeordet «be the best you can be» stadfester dette.

Selvrealisering som mål har fokus på meg. Jeg skal lykkes, jeg skal ha det bra. Men, hva skjer hvis vi skifter fokus og vender blikket oppover? Ikke oppover mot våre egoistiske mål, men oppover mot Gud. Det er mulig vi må jekke litt på våre egne krav, kanskje gå en litt annen vei enn det vi tenkte i utgangspunktet. Som syndere som ønsker å være sin egen herre kan dette føles vanskelig og for mange heller ikke ønskelig. Vil vi miste oss selv med fokus oppover?

Gud skapte mennesket i sitt bilde. Vi er altså et avbilde av Gud. Gud skapte deg med en hensikt. Det er bare han som vet hvem du var skapt til å være. Men, hva kjennetegner Gud? En av hans egenskaper er kjærlighet. Guds natur er kjærlighet. Burde ikke også vår være det, vi som er skapt i Hans bilde?

Mye tid sammen med Jesus påvirker oss og endrer fokus

Dessverre har syndefallet ødelagt mye. Deler av den kjærligheten vi skulle være fyllt med er erstattet med ondskap og egoisme. Men, mye tid sammen med Jesus påvirker oss og endrer fokus. Bruk tid med Jesus og han vil gi deg av sin kjærlighet. Han vil løfte blikket ditt så du ser utover. Utover mot andre, dine medmennesker. Alle åndens frukter er egenskaper som først kommer til syne når vi omgås andre. Guds mål med oss er ikke at vi skal bli verdensmestere. Han ønsker at vi skal være gode medmennesker. Vi er kalt til å elske og tjene hverandre. IEfeserbrevet 2,10sier Paulus at «vi er hans (Guds) verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har legt ferdige for at vi skulle gå inn i dem».

Gud kjenner deg og ønsker å vise deg hva som virkelig gir livet mening

Dersom du lar Gud påvirke deg vil han vise deg hvem du er. Du vil ikke miste deg selv, du vil realisere deg selv på en måte du aldri selv kunne ane. Gud er ikke en Gud som ønsker å begrense deg. Tvert i mot. Han er en god far som vet nøyaktig hvem du er. Han kjenner deg og ønsker å vise deg hva som virkelig gir livet mening. Men, han trenger seg ikke på. Han har sagt seg villig til å gi deg nytt fokus. Du må gi tillatelse.

Fokuserer du oppover i stedet for innover vil du merke at du starter å se utover. Streb derfor etter å la din skaper, han som vet hvem du er ment til å være, påvirke deg. Be om at han skal løfte blikket ditt utover, så Guds kjærlighet kan bli synlig for andre gjennom deg.

Ill.foto: JosephGilbert.org på flickr.com

Tema

Tema i april er Op…