Oppramsing

Oppramsing

Når Matteus skal slå an tonen for det nye testamentet, selve klimakset i historien, begynner han med et slektstre.

”Nå skal jeg komme i gang med bibellesinga for alvor!»

Jeg både tror og håper at mange har tenkt en sånn tanke, det er helt glimrende! Og mange har sikkert fått tipset om å begynne med det nye testamentet. Dessverre har nok likevel mange opplevd å gå på en brink allerede i det første verset!

For Matteus-evangeliet begynner slik: ”Ættetavle for Jesus Messias, Davids sønn, Abrahams sønn:”, før det følger en lang rekke navn på mer og mindre kjente folk fra det gamle testamentet.

Hvorfor i all verden begynner Matteus med denne knusktørre innledningen?

Jeg tror faktisk det er flere grunner til det. Historien om Jesus, som historiene ellers i Bibelen er ikke eventyr som skjer ”østenfor sol og vestenfor måne”. Det er ekte historier om ekte mennesker, som vi til og med kan plassere i et slektstre, så vi kan vite hvem de er. Bibelen er ikke eventyr!

Jesus er oppfyllelsen av dette, faktisk det høydepunktet som hele Bibelen har bygd seg opp mot

Ættetavler er dessuten viktige i Bibelen, både her og ellers.

Det står for eksempel om noen som ikke fikk bli prester i Israel etter at de hadde kommet tilbake fra fangenskapet i Babylon fordi de ikke fant ættetavlene sine. Det var nemlig bare utvalgte slekter som kunne være prester i tempelet, og når disse ikke kunne bevise at de var av en slik slekt, fikk de heller ikke bli prester.

Disse lette etter sine ættelister, men de fantes ikke oppskrevet noe sted. De ble da utelukket fra prestedømmet som uverdige til det. (Esra 2,62).

Når Jesu ættetavle blir introdusert i Matt 1,1 er det likevel to navn som blir nevnt spesielt: David og Abraham.

Gjennom ættelista vil Matteus plassere Jesus i sammenheng med de andre store tinga som Gud har gjort i Bibelen, og vise at Jesus er oppfyllelsen av dette, og faktisk det høydepunktet hele Bibelen har bygd seg opp mot.Løfter var nemlig ofte knyttet til forfedrene.

Jesus har en viktig funksjon, det er han som skal frelse menneskene!

Og når Jesus blir nevnt som Abrahams sønn handler det om et løftet som Gud hadde gitt i 1 Mos 12. I Abraham skulle alle jordens slekter velsignes. Og det er dette som skjer nå, ved at Jesus kommer til verden for å frelse menneskene.

Også kong David har en helt spesiell plass i det gamle testamentet, og det er store løfter knytta til ham også. Messias skulle komme av Davids ætt, og Gud sa til David:Ditt hus og ditt kongedømme skal stå fast til evig tid for ditt åsyn, og din trone skal være grunnfestet til evig tid.(2 Sam 7,16)

Så når Jesus blir nevnt som Davids og Abrahams sønn handler det om at han har en viktig funksjon, det er han som skal frelse menneskene!

En spesiell ting med denne ættetavla er at det også blir nevnt noen kvinnene der (TamarRahab, Batseba og Rut).

Det er spesielt nok at kvinner i det hele tatt ble nevnt i denne sammenhengen, dette var jo på en tid da jødiske menn daglig pleide å takke Gud for at de ikke hadde blitt født som slaver, hedninger ellerkvinner.

Kvinner hadde en lav status i samfunnet, men her ser vi at Gud ikke skiller mellom kvinner og menn på denne måten. Og dette er i tillegg kvinner som enten er syndere eller utlendinger, eller til og med begge deler, og som vi ikke kunne regnet med ble nevnt i en lik sammenheng!

Men Gud kan bruke også sånne som vi til vanlig ville tenkt falt utenfor en slik liste, og han bruker dem han vil.

Foto: FrodoBabbs på flickr.com

Tema

Temaet i april er Op…