Tresmak og andre ordspill

Tresmak og andre ordspill

Hebraisk er et svært morsomt språk for de som er glade i ordspill.

I skriftlig hebraisk finnes det bare konsonanter og ingen vokaler. Det betyr at ordet for konge skrives ”mlk”. Når det så uttales, legges de nødvendige vokalene til.
Dette gjør at man kan spille på ordene og ulike betydninger, og er et veldig vanlig virkemiddel i GT. Slike ting vil være skjult for oss som kun leser Bibelen på norsk, og noen ganger fører det til at vi går glipp av små detaljer som kaster enda mer lys over en tekst.

Det skal bli smertefullt og vanskelig å føde barn»

I 1 Mos 3 kan vi lese om da Adam og Eva falt i synd. Det fortelles på en enkel og forståelig måte hvordan Eva kom i prat med slangen, og hvordan han lurte henne til å spise av treet.
Når Gud kommer og møter Adam og Eva, må han gå til dem med det tunge budskapet om at forholdet mellom Gud og mennesker nå er ødelagt. I den forbindelse må han også uttale forbannelse over menneskene. Adam får høre at jorden skal bli mye vanskeligere å dyrke. Han må arbeide hardt for å skaffe mat. Mens Eva får høre at det fra nå av skal bli smertefullt og vanskelig å føde barn.
”Jeg vil gjøre din møye stor i ditt svangerskap.
Med smerte skal du føde dine barn.”

 

Treet og forbannelsen knyttes altså sammen

Hvis vi leser dette på hebraisk, oppdager vi fort et spennende ordspill. Ordene som er oversatt med ”møye” og ”smerte” er ikke de vanlige hebraiske ordene for møye og smerte. De hebraiske ordene er ”itsavon” og ”etseb” og de brukes bare ti ganger til sammen i hele GT. Det som gjør valget av disse ordene veldig interessant, er at de spiller på ordet for tre, som er ”ets”. Eller med andre ord: Begge ordene som brukes for å beskrive forbannelsen over Eva, begynner med de samme bokstavene som ordet for tre. Treet og forbannelsen knyttes altså sammen.
Dermed blir det vanskelige og smertefulle med svangerskapet og fødselen nøye knyttet sammen med syndefallet og spisningen av treet, også språklig.
Dette var bare ett eksempel på et slikt ordspill. Som sagt finnes det mange av dem på hebraisk. Dette gjør at det ofte kan være veldig spennende å lese GT på grunnspråket.

Ill.foto: freephotouk på flickr.com