Øve på å dele

Øve på å dele

Det er bra for oss å dele evangeliet med hverandre.

Tema

Tema på iTro i november er «Evangelisering».

For litt over  ett år siden satt jeg i et ukjent rom, i et land jeg aldri hadde vært i før, med mange fremmede mennesker.

Jeg var mildt sagt utenfor komfortsonen. Og så, for å kaste meg enda lengre ut av den, skulle vi dele evangeliet med hverandre. Evangeliet. Det om Jesus, om korset, om en evighet hos Gud. Det evangeliet jeg egentlig kunne ut og inn ble plutselig vanskelig å sette ord på.

Hver dag de neste to ukene brukte vi 5-10 minutter på å fortelle hverandre om Jesus. Om hvordan vi hadde vært fortapt hvis det ikke hadde vært for at Gud sendte Jesus for å frelse oss.

Etterhvert var det ikke så merkelig å fortelle andre noe jeg visste de kunne

Etterhvert var ikke  folka så fremmede. Etterhvert var det ikke så merkelig å fortelle andre noe jeg visste de kunne og kjente til fra før. Vi begynte å like det. Jeg begynte å like det.

Det er noen grunner til at jeg tror dette er både bra og lurt å bruke tid på. Det første er at det er kjempegreit å kunne. Det er en sånn ting vi er sikre på at vi kan, men likevel veit vi ikke helt hvor vi skal begynne når vi får sjansen. Og sjansen til å fortelle noen hvem Jesus er vil vi jo ha! Derfor er det ikke feil å være forberedt.

At vi deler evangeliet med hverandre er også med på å gjøre det mer naturlig å snakke om. Først føles det kanskje rart, med det betyr ikke at det er dumt.

Vi trenger å høre det vi tror vi vet

Det andre er  at jeg tror vi som kristne trenger å bli minna om evangeliet. Vi trenger å høre det vi tror vi vet. Vi trenger det for oss selv. Og vi trenger det for å vite hva vi har å gi til hverandre. For å ha lyst til å gi det videre er vi avhengig av å se gleden i det for oss selv.

Å dele noe om Gud med venner kan være forholdsvis lett. Å dele noe helt konkret om hva Jesus har gjort blir fort vanskeligere. Det å skulle dele noe om hvem han er for oss. Om hvem han er for deg. Det kan virke unaturlig å snakke om ut av det blå. Og det blir ikke naturlig naturlig før vi begynner å gjøre det.

Evangeliet hører ikke  bare til på søndagsskolen. Eller på gateevangelisering. Det er ikke noe som kun er viktig før vi tar imot Jesus. Det er viktig når vi har tatt imot Jesus.

Ill.foto:  UngLandsmøte