Panikk for neste år

Panikk for neste år

Blir du stressa av å høre orda "neste år?" – Du er ikke alene.

iLivet

iLivet er en artikkelserie hvor vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet til iTros lesere.

Vi ønsker deg masse lykke til med det du skal til høsten.

På denne tiden av året møter nok mange spørsmål knytta opp til hva man skal bruke det neste året sitt på. I familiesammenkomster, fra venner, og av folk generelt. Blir det litt for mye?

Slike spørsmål er jeg selv ikke så begeistra for, og jeg synes jeg får dem litt for ofte.

Hvis du er usikker og enda ikke vet hva du skal til neste år, da letter ikke dette spørsmålet på stresset.

Hva er det som gjør oss usikre i forhold til valg? Kanskje frykten for å velge feil? Gud skal styre valgene i livet ditt sier du kanskje, men hvorfor viser han ikke litt tydeligere hva jeg skal velge?

Israelsfolket måtte stole på Gud

I 2. Mosebok kan vi lese om Israelsfolket som Gud ledet bort fra trengslene i Egypt og mot det nye landet han hadde lovet dem. Israelittene visste ikke reiseruta, hvor lang tid det ville ta eller hvor de skulle ende opp. De måtte bare stole på at Gud leda vei.

Flere ganger under reisen begynte Israelsfolket å tvile på det Gud hadde lovet dem. De prøvde å finne sine egne løsninger og veier, men hver eneste gang gikk det galt. Til tross for israelittenes mistillit til Gud, hadde Han lova å lede folket sitt. Hver gang de vendte seg bort, forble Han hos dem. Og hver gang det gikk galt for israelittene ledet Gud dem inn på rett vei.

Kan vi noen ganger føle oss som Israelsfolket på vandring? Skal ikke Gud føre oss fram snart, og vise oss tydelig hvilken vei vi skal gå?

Gud har gitt deg interesser og egenskaper

Det å ta valg ut i fra det du trives med og interesserer deg for er kanskje ikke så dumt. Det er en grunn til at Gud har skapt deg slik du er, med de egenskapene og interessene.

Gud vil bruke deg, enten du velger det ene eller det andre.

Midt oppi valg og bestemmelser kan det noen ganger føles som om vi er overlatt til oss selv, og det kan virke som om Gud ikke er så veldig aktiv og interessert i valga våre.

Gud er aktiv i livene våre

I Bibelen finner vi så mange bibelvers som beviser det motsatte. Gud er opptatt av nettopp det som foregår i livene våre, og hvilke valg vi tar. Siden han bryr seg så ufattelig mye, ønsker han ikke å stå på sidelinja for å observere oss. Han vil ta del i livene våre. I Salme 139 kan vi lese om hvordan Gud bryr seg om oss, hvor godt han kjenner oss og ønsker å være nær oss.

Vi har ikke en passiv Gud, men en Gud som ønsker å være aktiv i livene våre.

Du kan komme til ham og be om veiledning. Stol på at han er med deg uansett. Det har han lovet.

”Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.” Matteus 28, 20b

”For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.” Jeremia 29:11

”Om jeg går eller ligger, ser du det, du kjenner alle mine veier.” Salme 139:3

”Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har på hjertet, fram for Gud. Be og kall på ham med takk.” Fillipperne 4:6

«Og kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere.» 1. Peter 5:7

iLivet

iLivet er en artikkelserie hvor vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet til iTros lesere.

Vi ønsker deg masse lykke til med det du skal til høsten.