-Selv har jeg mange ganger følt meg dårligere enn andre fordi jeg ikke har hatt noe romantisk forhold

-Selv har jeg mange ganger følt meg dårligere enn andre fordi jeg ikke har hatt noe romantisk forhold

Romantikk og ekteskap er en gave fra Gud, men verken livsviktig eller meningen med livet.

Jentesnakk

En gang i måneden er det Jentesnakk her på iTro. Her tar vi opp alt det som jenter er opptatt av. Fra jente til jente.

Har du noen gang følt at du ikke har kommet så langt, oppnådd så mye som alle andre, eller ikke har tatt neste steg i livet fordi du ikke har funnet mannen i ditt liv eller i det minste hatt noe på gang på kjærlighetsfronten? Det har jeg.

Forelsket i forelskelsen

Vi er alle mennesker, og ønsket om kjærlighet og aksept sitter dypt i oss. Filmer, serier, musikk og reklamer reflekterer dette, og romantiserer romansen; hvilket påvirker oss slik at vi lett kan bli forelsket i selve forelskelsen.

I samfunnet generelt kan vi dessuten se at sex opphøyes (med eller uten forelskelse), og blant oss kristne kommer det til syne mer i form av at ekteskapet blir herliggjort.

Bra nok uten romantisk forhold?

Selv har jeg mange ganger følt meg dårligere enn andre, eller i det minste vært redd for at andre har tenkt at jeg ikke er bra nok, umoden, eller ikke kommet så langt i livet fordi jeg ikke er eller har vært i noe romantisk forhold.

Vi må passe på at vi ikke gjør romantisk kjærlighet til et mål vi skal oppnå  for å  få mening i livet

Nå er det sant at både ekteskap, romanse og sex er gode gaver skapt av Gud, og det er derfor helt naturlig at vi ønsker det. Men vi må passe på at vi ikke gjør romantisk kjærlighet til et mål vi skal oppnå—et trinn i livsstigen— for å komme videre, få mening i livet eller bli anerkjent og akseptert som god nok.

Bibelen forholder seg godt og nyansert til romantisk kjærlighet

1. Romantisk kjærlighet og ekteskap er hellig og verdifullt

Kjærligheten mellom en mann og en kvinne vises i Bibelen som et bilde på Guds kjærlighet til kirken, og er derfor dyrebar og vakker. Likeså er ekteskapet et bilde på Guds pakt og trofasthet til oss som tror på Jesus. Denne sammenlikningen gjør at kjærlighet, romanse og sex ikke skal tas lett på og lekes med, men er noe stort, vakkert, godt og ønskelig.

2. Romantisk kjærlighet og ekteskap er ikke livsviktig og uunnværlig

Likevel viser Bibelen at denne kjærligheten kun er bilder og etterlikninger av hva som egentlig er livets hensikt—nemlig å få kjenne og bli kjent av Gud. Derfor gjøres ikke romantisk kjærlighet og ekteskap til noe livsviktig og uunnværlig.

Gaver fra Gud,  ikke meningen med livet

La oss ikke følge samfunnsstrømmen og romantisere romansen eller opphøye ekteskapet som meningen med livet. La oss isteden ha en bibelsk tilnærming til temaet—nemlig å anerkjenne det som gode gaver fra Gud, men som nettopp kun det.

På lik linje med andre gaver fra Gud er ingen av de ment å være absolutter som skal være avgjørende for vår verdi, livskvalitet eller hensikt og mening.

Vår ytterste mening med livet er å kjenne og bli kjent av Gud, og spre disse gode nyhetene til alle som vil høre!

 

Unsplash.com

Jentesnakk

En gang i måneden er det Jentesnakk her på iTro. Her tar vi opp alt det som jenter er opptatt av. Fra jente til jente.