Sentral-Asia

Sentral-Asia

Om du tenker «Sentral-Asia? Det er vel ikke ett land?» så stemmer det.

Det er ikke ett misjonsland denne måneden. Det er ett område og flere land – konkret Kasakhstan, Usbekistan og Turkmenistan, Tadsjikistan og Kirgisistan. Området var helt stengt for misjon fram til 1991, da var det fortsatt under Sovjetunionen. Sentral-Asia er et av de områdene i verden som er minst nådd av evangeliet og de fleste er muslimer.

Her får vi kanskje en kommentar eller et rart blikk

NLM sine utsendinger i disse landene kaller vi kristent fagpersonell. De har en vanlig jobb samtidig som de evangeliserer der de er.
Det er vanskelig å tenke seg hvordan det er ikke å ha lov til å være kristen. Her får vi kanskje en kommentar eller et rart blikk. I alle fall er det sjelden det er en reell fare på ferde om vi har greid å manne oss opp til å si (og faktisk får sagt) til noen at vi skal på ungdomskveld på bedehuset og ikke på fest en fredag kveld. I Sentral-Asia kan du bli satt i fengsel eller drept om du går på møte. Noen steder kan det være vanskelig å få en utdannelse om man er kristen. Flere steder er korrupsjon vanlig. Mange kjøper til seg gode karakterer. Som kristen blir jo dette feil å være med på, noe som fører til at man lett havner utenfor systemet og ender opp uten utdanning.

Selv om det ikke er lett å være kristen i Sentral-Asia, er det flere og flere som ønsker å bli det!

Selv om det ikke er lett å være kristen i Sentral-Asia, er det flere og flere som ønsker å bli det. De kristne i Sentral-Asia trenger hjelp. De vil følge Jesus. Lese Bibelen. Og hvem er det som kan hjelpe? Vi kan. Husk å være med og be for Sentral-Asia i juni!
Når det ikke er lov til å drive organisert misjon kan det være vanskelig å finne nye måter å fortelle om Jesus. Bibeloversettelse er en viktig del av arbeidet NLM driver med. I samarbeid med Wycliffe er Det nye testamentet oversatt. Nå arbeides det med deler av Det gamle testamentet på ett av språkene i regionen. I tillegg til bibeloversettelse driver NLM bistandsarbeid. Poenget er å hjelpe mennesker til å få en lettere og bedre hverdag og vitne om Jesus.

 

Foto:MorlasPhotosflickr.com

Misjon er spalten hvor du kan lese om misjonsprosjekter, misjonærer og misjonsland som har tilknytning tilNorsk Luthersk Misjonssamband.

Månedens misjonsland i juni er Sentral-Asia.