Sentral-Asia

Sentral-Asia

Finn ut litt mer om hva som skjer i månedens misjonsland.

På 17. mai  kunne du lese Nils Kåres sak om forfulgte landsmenn. I juni er månedens misjonsland Sentral-Asia. Det er jo ikke bare ett land, men flere. Sentral-Asia består av Kasakhstan, Kirgisistan, Usbekistan, Turkmenistan og Tadjikistan.

I disse landene blir kristne forfulgt. Aller verst er det trolig i Usbekistan og Turkmenistan.

Det er sterkt å registrere hvor nøkternt disse kristne forteller om forfølgelsen

Øyvind Åsland ha r vært i Sentral-Asia, og forteller på nlm.no:
– Situasjonen for de kristne er jevnt over vanskelig. Vi møtte flere som fortalte om overvåkning og delvis forfølgelse. Det var særlig sterkt å møte en som nylig hadde vært femten dager i fengsel. Han tilhørte en registrert menighet. Likevel hadde politiet kommet på en søndagsgudstjeneste og jaget ut alle. Problemet var at stadig flere med muslimsk bakgrunn kom i kirken. Det er sterkt å registrere hvor nøkternt disse kristne forteller om forfølgelsen. Hovedbudskapet er at Gud er stor og har omsorg for sine.

Norsk Luthersk Misjonssamband sendte første utsending til Sentral-Asia i 1998. I dag driver de med bibeloversettelse og de har kristent fagpersonell der. De gir også støtte til en bibelskole som drives i skjul.

Be:
– For forfulgte kristne, de som lever med forfølgelse.
– For de som forfølger
– Om at flere skal komme til tro.
– For NLMs utsendinger i Sentral-Asia.
– Om at de må få den styrken og motivasjonen de trenger.

Ill.foto:  rapidtravelchai på flickr