Simeon i tempelet – en mann å ligne på

Simeon i tempelet – en mann å ligne på

Vi gutta trenger gode forbilder. Hva kan vi lære av Simeon i julefortellingen?

Guttesnakk

En gang i måneden er det Guttesnakk på iTro.

Gutter vokser opp og blir til menn, men det er ikke alltid like lett å finne ut hva det vil si å være mann – og ikke bare en gutt. De fleste av oss velger oss da noen forbilder. Noen som vi kan se opp til og prøve å ligne på.

Møt Simeon

Han kom nesten med i juleevangeliet, Simeon, profeten i tempelet i Jerusalem på den tiden da Jesus ble født. Vi leser om han i Luk 2,25-35.

Vers 25:

«I Jerusalem bodde det en mann som het Simeon. Han var rettskaffen og gudfryktig og ventet på Israels trøst. Den hellige Ånd var over ham.»

Simeon er en god mann. Hva kan vi lære av han?

1. Rettskaffen

Et uvanlig ord, kanskje? Andre ord som beskriver en rettskaffen person er: oppriktig, ærlig, pålitelig, sann, trofast, troverdig, real og redelig. Det er litt av en beskrivelse!

Det er godt for oss å leve etter slike prinsipper. Det senker skuldrene dine. Du har ikke noe å skjule, og da er det mye enklere å leve.

Fullt ut rettskaffen for Gud blir du bare ved troen på Jesus. Jesus var fullt ut rettskaffen, uten noen feil.  Hans rettskaffenhet blir din rettskaffenhet når du tror på han som din frelser.

2. Gudfryktig

En gudfryktig mann er vendt mot Gud. Han lever åpent og ærlig overfor ham som er herre i livet hans. Han har dyp respekt for Herren sin, og gjør det han sier. Han ærer Herren sin for det Herren har gjort for ham.

3. Ventet

Er du en utålmodig type? Jeg kan ofte være det. Utålmodighet kan være bra, om du for eksempel bruker det til å få mye viktig gjort. Andre ganger er det riktig å vente. Gud kommer alltid i tide. Hans timing er den beste. Simeon var blitt en gammel mann når han fikk se og holde Jesusbarnet. Han hadde ventet lenge, men ventetiden var verdt det!

4. Den Hellige Ånd

I Johannesevangeliet står det at Gud tok bolig iblant oss (Joh 1,14). Gud ble nærværende gjennom sin sønn Jesus, men da Jesus forlot jorden sa han til sine disipler at de skulle få kraft fra det høye (Luk 24,49).

Gud vil bo i meg og deg, vanlige mennesker.

Det disiplene da fikk var Den Hellige Ånd, Gud selv, men nå boende i hver den som tror på Jesus. Det var Den Hellige Ånd som fikk Simeon til å gjenkjenne Jesus som verdens frelser, og den lovede Messias. Ledet av Ånden fortalte han de rundt seg hvem Jesus var.

Slik er det fortsatt. Gud vil bo i meg og deg, vanlige mennesker. Gjennom Den hellige Ånd gir Gud oss kraft til å gjenkjenne Ham, følge Ham, og fortelle om Ham.

Unsplash

Guttesnakk

En gang i måneden er det Guttesnakk på iTro.