Skapt av Skaperen

Skapt av Skaperen

Hva betyr det at Gud har skapt meg?

Tema på iTro i november er Skapt.

  • Først og fremst betyr det at Gud er skaper. Han er uendelig stor og har en uendelig kjærlighet. Det finnes liksom ikke store nok ord til å beskrive han.
  • Det sier oss også noe om oss. Jeg er Guds skapning. Og samme hva jeg gjør vil jeg alltid være det, og det er det jeg har verdien min i. Jeg (og du) er skapt til å være, og til å leve, i en relasjon til Gud.
  • Gud har skapt oss i sitt bilde.
  • Jeg kan ikke velge om jeg vil være skapt av Gud eller ikke. Jeg kan selvfølgelig velge om jeg vil tro at det er sant eller ikke. Men hvis jeg først tror det er sant er det litt på samme måte som med foreldre. Jeg kan ikke velge om jeg vil ha foreldre, men jeg kan velge om jeg vil ha noe med de å gjøre. Jeg kan ikke velge om jeg vil være skapt av Gud, men jeg kan velge å ha noe med han å gjøre.
  • Måten vi lever livet vårt på har Gud faktisk peiling på. Han har kontrollen. Han veit hvordan vi har det, hva vi går gjennom, hva vi opplever. Han har instruksjonsboka på hva som er godt for oss, hva som er best for oss.
  • Konsekvensen av at vi er skapt av Gud er at han er ære verdt. Vi skal tilbe Skaperen og ikke det skapte. Vi kan stole på Guds løfter til oss.Vi kan være tilbedere. Vi er elsket, og vi kan elske tilbake og elske hverandre.
  • Det er ikke bare jeg som er skapt av Gud, det gjelder alle. Derfor er det viktig å huske på at folka jeg har mye og lite rundt meg er folk som Gud elsker like høyt som han elsker meg.

Ill. foto:  xamad på flickr

________________________________________