Suksess i kristenlivet

Suksess i kristenlivet

Suksess i kristenlivet får du ikke alene. Alene vil du tape.

iLivet

Tor Erling Fagermoen er generalsekretær i Laget (NKSS), og skal tale sammen med Becky Pippert på UL den 2. august.

iLivet  er en artikkelserie hvor vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet til iTros lesere.

Et år hadde jeg fire bibeltimer på UL med temaet «Seier».

Da oppdaget jeg at Bibelen sier mye om å seire, eller om å ha suksess, om du vil. Og da tenker jeg ikke bare på den store seieren Jesus vant over alle mørke makter da han døde på korset eller da han triumferte over døden (kall det gjerne suksess, engelsk: He did succeed, han lyktes). Jeg tenker heller ikke bare på den seieren det er å nå målet etter å ha fullført løpet og bevart troen – å få komme til himmelen når vi dør.

Jesu seier på korset og i oppstandelsen danner grunnlaget for et liv som er mulig å leve her og nå

Jeg tenker også på livet her og nå. Jesu seier på korset og i oppstandelsen danner grunnlaget for et liv som er mulig å leve her og nå, for mål det er mulig å strekke seg mot, og som det er mulig i å lykkes med å oppnå.

«Tenk på dette, lev i dette, for at din framgang kan bli åpenbar for alle» sa den gamle Paulus til den unge Timoteus i 1. Tim 4,15. Med mine ord: ”Tenk slik og lev slik, da vil din suksess i kristenlivet bli synlig for alle rundt deg!”

Hvilke suksesskriterer finnes for en kristen? Hva betyr det å lykkes i kristenlivet, å lykkes som kristen?

Hadde dette vært en time i Bibelskolen hadde jeg nå bedt folk om å drøfte dette to og to, og deretter spurt om det var noen som ville si høyt hva de hadde kommet fram til, mens jeg skrev svarene i stikkordsform på tavla. Jeg ser for meg at svarene kunne blitt noe slikt:

– å få til å be
– å få bønnesvar
– å ikke synde
– å seire over synd
– å få til å lese i Bibelen
– å få noe ut av bibellesningen
– å bety noe for andre
– å få lede noen til frelse

Du klarer det ikke alene. Ingen ting av det. Alene vil du tape

Noen ville kanskje tatt ordet og sagt: Det går ikke an å ønske å ha suksess i kristenlivet, det blir lovtrelldom! På en fin måte ville jeg da sagt noe slikt som dette: Vil Jesus at vi skal mislykkes i bønnelivet vårt? Vil den Hellige Ånd at vi skal synde? Vil Gud at vi ikke skal lese i hans ord? Mente Jesus det bare på liksom når han sa at vi skulle elske vår neste som oss selv? Er det meningen at våre forsøk på evangelisering og misjon skal være mislykkede – har alle disse tingene på lista her bare til hensikt at vi skal se at vi har bruk for tilgivelse og frelse?

Ja, men hvordan skal vi få til det der da? Ja, det er jo det gode spørsmålet. Mitt enkle svar er at det klarer du ikke alene. Ingen ting av det. Alene vil du tape. Tenk å hatt en bror eller en søster du kunne møte hver uke for å gjøre tre ting: Lese Bibelen sammen, bekjenne synd for hverandre og utfordre hverandre på å vinne nye for Gud.

Å være kristen er ikke å bakse fra nederlag til nederlag mens vi klamrer oss til nåden og tilgivelsen. Å være kristen er å ha gitt Jeg Jegesen sparken som daglig leder, og innsatt Jesus Kristus som Herre. Det handler ikke om alt du skal få til, men om alt han har lyst til å gjøre i og gjennom deg, bare han får den plassen han rettmessig fortjener.

 

Ill.foto: Morganne.s på flickr.com