Sunne jentemiljøer

Sunne jentemiljøer

Jeg elsker å være jente!

Jentesnakk

En gang i måneden er det Jentesnakk med Kristin Aamodt Hardang og Regine Høie Undheim her på iTro.
Like ofte blir det Guttesnakk med Håvard Høie.

Her tar vi opp alt det som jenter og gutter er opptatt av. Fra jente til jente, og gutt til gutt.

For vi jenter vi har ofte en unik evne til å vise omsorg, dele tanker, oppmuntre, og bekrefte hverandre. Mange jentegjenger gjør nettopp dette, de backer hverandre når noen har det tøft, stiller opp, ber for hverandre og løfter hverandre opp.  De er inkluderende når de møter noen nye, de ler sammen, snakker godt om hverandre og støtter hverandre.

Hvordan har dere det sammen? Du og venninne dine?

Folk blir uvenner, sprer rykter og er langt ifra inkluderende

For noen høres det kanskje for godt ut til å være sant, at noen kan ha det sånn sammen. Kanskje du beskrev ditt miljø litt annerledes. Jeg tror vi jenter vi kan være hverandres beste venner, eller hverandres verste fiender.

For like mye som vi kan være omsorgsfulle, forståelsesfulle, oppmuntrende, tror jeg vi ofte kan kjenne på sammenligning, ensomhet, misforståelser og baksnakking. Det er så innmari fort gjort at ting skjærer seg. Folk blir uvenner, sprer rykter og er langt ifra inkluderende.

Hvorfor skriver jeg om dette?

Jeg tror at du og jeg har fått den unike gaven det er å kunne ta valg. Vi kan ta gode og dårlige valg.

Gud ønsker at du skal ta gode valg som er bra for deg og de du har rundt deg.

Jesus utfordrer oss til å elske hverandre

I Bibelen snakker Jesus ofte om hvordan han ønsker at vi skal behandle hverandre. Jesus sier ikke bare at vi skal snakke pent om hverandre, eller skriver fine ting til hverandre. Jesus utfordrer oss til å elske hverandre, be for hverandre, trøste hverandre, oppmuntre hverandre, tilgi hverandre, snakke sant til  hverandre, oppløfte hverandre, sette mot i hverandre, bære byrdene for hverandre, ha kjærlighet for hverandre.

Jeg tror at du og venninne dine kan bestemme dere for hvordan dere ønsker å ha det. Hva deres jentemiljø skal være preget av. Sunne og trygge vennskap er noe av det fineste som finns, og jeg tror det vil gjøre noe med hvem du er og hvordan du ser på andre.

Et ungdomsmiljø opplevde mye intriger, baksnakking, og sammenligning blant jentene. Det preget hele ungdomsmiljø og det var utrolig vanskelig å bli inkludert som ny. Noen ungdomsledere syns det var utrolig vanskelig, og bestemte seg for å samle jentene en gang i uken til bibelgruppe. I denne bibelgruppen startet en alltid med en runde hvor jentene måtte fortelle om hvordan de hadde det. Utover høsten skjedde det noe med dette jentemiljøet. Da de fikk vite hvordan de andre hadde det, begynte de å få omsorg og forståelse for hverandre. Jentene ble utrolig knytta igjennom bønn, lovsang, ved å dele liv og tro.

Hvordan ønsker du å ha det?

Jentesnakk

En gang i måneden er det Jentesnakk med Kristin Aamodt Hardang og Regine Høie Undheim her på iTro.
Like ofte blir det Guttesnakk med Håvard Høie.

Her tar vi opp alt det som jenter og gutter er opptatt av. Fra jente til jente, og gutt til gutt.