Derfor

Derfor

Vi får gå med evangeliet og gjøre disipler, ikke som en "to-do-liste" men som en respons på Hans allmakt og kjærlighet.

Leder

Denne ukas leder er skrevet av John Olav Selstø.

Ingenting er mer dagsaktuelt enn å snakke om Guds allmakt, og misjonsoppdraget vi har fått. Vi har ikke bare fått en oppfordring til å dele evangeliet, det er så mye mer enn det. Vi har fått en “misjonsbefaling”.

“Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.” (Matt 28:19-20)

«Jesus er den eneste som har autoritet til å gi oss den kommandoen som følger»

Hvis du er litt kjent med misjonsarbeid er dette en tekst du har hørt noen ganger før. Jeg har lyst å fokusere på ett ord her: “Derfor”. Hva peker dette derfor’et på? Jo i forrige vers sier Jesus: “Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden”. Derfor skal vi gå.

Jesus har fått all makt. Hva menes egentlig med all makt? Jo, all makt betyr faktisk absolutt all makt, det finnes ingenting i himmelen eller på jorden som han ikke har makt over. Jesus er den eneste som har autoritet til å gi oss den kommandoen som følger – Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler.

«Kongen befaler»

Det er som leken “Kongen befaler”, når kongen befaler må vi adlyde, det er han som har autoriteten til å si hva vi skal gjøre. Kongenes konge – han som har makt over alt, befaler at vi skal gå og gjøre alle folkeslag til disipler. I en verden hvor vi lett setter oss selv som hovedpersoner i livets film, er dette en viktig ting å få med seg. Det er ikke jeg som er autoriteten, Han er! – Det er vi nødt til å huske på!

Mye forkynnelse tar sikte på å kommunisere evangeliet, men ender opp med å snakke først og fremst om hva vi skal gjøre. Troens, og misjonens fundament må ikke ligge på hva vi selv skal gjøre, men på hva Gud har gjort, og invitere oss til å respondere på dette i tro. Det kristne livet er fremfor alt, en respons til hva Gud har gjort i Kristus. Alt for ofte, snur vi det på hodet og snakker først om hva vi bør gjøre.

«Begynn med derfor’et. Det er et viktig derfor»

Det vil jeg heller ikke at du skal gjøre her. Når du leser misjonsbefalingen neste gang ikke hopp rett til vers 19, men begynn med verset før. Begynn med derfor’et. Det er et viktig derfor!

Han har autoritet til å befale, men han er ikke passiv og lener seg tilbake. Kongen befaler ikke uten at Han har kontroll. Han har lovet å være med alle dager. Han vil være med og gi oss styrke. Han har gitt oss Ånden, som virker i oss og gjennom oss.

«En respons på Hans allmakt, en respons på Hans kjærlighet til oss.»

Det er ikke vår oppgave å selv bygge Guds rike, det er Gud som gjør oppgaven, men vi får være delaktig i det. Vi får gå med evangeliet til dem som ikke har hørt det, til dem som ikke har tatt imot Jesus. Vi får døpe dem og lære dem å holde alt det Han har befalt oss. Ikke som en “to-do-liste”, men som en respons på Hans allmakt, en respons på Hans kjærlighet til oss. En kjærlighet som Han vil dele med hele verden, og som vi får være med og gi videre.

Leder

Denne ukas leder er skrevet av John Olav Selstø.