Tedrikking og kirkebygging

Tedrikking og kirkebygging

Mali og Elfenbenskysten er Siembra-land det neste skoleåret. Nå kan du bli litt bedre kjent med misjonsarbeidet som gjøres her!

Siembra

Siembra er NLM Ungs misjonsprosjekt for ungdom. I 2012/2013 skal vi i Siembra samle inn penger til Vest-Afrika, nærmere bestemt til arbeidet NLM driver i Mali og Elfenbenskysten.

Det blir egentlig litt feil å snakke om at vi skal samle inn penger til to land. For det er særlig to folkegrupper, nemlig mahouene i Elfenbenskysten og malinkéene i Mali vi fokuserer på. I begge disse folkegruppene er det islam som er den dominerende religionen.

Eller om vi  skal være korrekte: en blandings av folkereligiøsitet og islam. Troen på Jesus som profet, ikke Guds sønn, og en åndetro som vi ikke finner spor av i Bibelen preger de fleste.

At det er så få kristne og så mange muslimer får mye å si for hvordan misjonærene driver arbeidet sitt i Vest-Afrika.

Det finnes kun ett radioprogram på mahouspråket, og det er det NLM lager

I 2002 brøt  det ut borgerkrig i Elfenbenskysten, der NLM hadde vært i siden 1984. Dette medførte at misjonærene måtte evakueres fra landet med militæreskorte. Nå har endelig misjonærene returnert, og er i gang med å bygge opp igjen det arbeidet de drev før krigen. Mye av dette arbeidet har gått noen skritt tilbake den tiden misjonærene var borte. En del av dem som hadde blitt kristne, har vendt tilbake til islam. Men fortsatt har misjonærene relasjoner til disse, og prøver å komme i kontakt med dem igjen.

Radioarbeid har lenge  vært en viktig del av arbeidet i Elfenbenskysten. Tidligere nevnte vi mahoufolket, som NLM fokuserer spesielt på. Det finnes kun ett radioprogram på mahouspråket, og det er det NLM lager. Dette gjør at det er mange som hører på programmet, selv om det er mye kristent stoff, som lovsanger og kristne fortellinger. Mange muslimer sitter og lytter en halvtime to ganger i uka på programmet som forkynner evangeliet, og snakker om det etterpå. Og både vi og mahouene håper radiotilbudet kan utvides.

I tillegg ønsker vi å starte opp igjen et alfabetiseringskurs, med lese-og skriveopplæring og et HIV/AIDS-prosjekt som skal gi bevissthet rundt disse problemene. Disse prosjektene ble høyt verdsatt av mahouene som har vært med på det tidligere.

Her går misjonærene rundt og drikker te og bygger relasjoner med naboene

I Mali har  misjonærene en ganske annen hverdag enn i Elfenbenskysten. Vi er med å støtte arbeidet NLM driver i hovedstaden Bamako og i den mindre landsbyen Narena. I Bamako har misjonærene visjoner om å starte opp nytt arbeid i bydelen Sebenikoro. Dette er en bydel i kraftig utvikling, og med mange malinkéer (husker du? Den folkegruppa NLM har valgt å fokusere på). Her ønsker NLMå komme inn, og være med på å gi evangeliet, og drive bistandsarbeid i bydelen.

I Narena, den mindre landsbyen, drives arbeid på en litt annen måte. Her går misjonærene rundt og bygger relasjoner, drikker te med naboene og har mange gode, lange samtaler. Få i landsbyen er kristne, men en del er interessert i Bibelen og det kristne budskapet. Gjennom gode samtaler, bibelundervisning og relasjonsbygging får misjonærene dele evangeliet med mange malinkéer. Dette er tidkrevende arbeid, men misjonærene, og vi,har store forventninger til at de relasjonene og det frøet som er sådd i befolkningen der kan bli til noe stort.

Vi kan be om at det igjen må bli fred i Mali

Etter at det  brøt ut borgerkrig i Mali i april ble NLM-misjonærene evakuert fra landet. Men vi håper å sende misjonærer tilbake til landet når urolighetene er over, og det blir trygt å reise dit igjen. Dette er derfor et bønneemne vi tar med oss, at det igjen må bli fred i Mali.

På UL

På lørdagen under UL skal Sveinn Einar og Anita Zimsen, med barna Naomi og Aron, innvies til å reise som misjonærer til Mali. Disse og de andre misjonærene våre er avhengig av økonomisk støtte og bønn i sin misjonærtjeneste.

Som kristne har vi et ansvar. Jesus sa «Gå!». Dette gjelder ikke bare misjonærene, men også oss. Enten er man sendt eller så er man en sender. Vi skal være med å sende ut misjonærer til Narena lørdagen under UL. Ved å støtte Siembra er vi med på å sende misjonærer, og forkynne Guds ord til malinkéene og mahouene.

Følg siembraprosjektet utover året på siembra.no og iTro.no

Har du tenkt deg på sommerens ULfra 31. juli til 4. august? Meld deg på i dag! :)

Foto: Bård Kristian Bøe