Tilpasse

Tilpasse

Om Paulus og hans tilpasningsevne.

Tema

Tema på iTro i juni er «Til…».

«Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne.» (Rom 12:2)

 

Vi kristne lever i en verden som er veldig selvopptatt, et samfunn hvor det å lyde Gud ikke er viktig. Vi er i verden og for verden, men ikke av verden. Det er dette Paulus understreker her. Han skriver til de kristne i Rom som, slik som oss, levde i et samfunn med mange «ukristelige» påvirkninger.

Det kostet å unngå at slike ting formet en. Ofte ble det lettere å tilpasse seg omgivelsene enn å stå imot. Men dersom vi kristne skal være salt i verden kan vi ikke la oss forme av verden. Da vil vi ikke bety en forskjell – saltet vil miste sin kraft (Se Matt 5:13).

Paulus lempet ikke på kravene

Dersom vi ikke  er forberedt på denne påvirkningen og at kristenlivet vil koste, er det lett å lempe på Guds krav. Slike utfordringer vil vi møte, men det at vi er født på ny er noe som former oss, og da er vi også inne i en pågående prosess hvor vi går fra å være opptatt av det som vår syndige natur ønsker til det som Den Hellige Ånd ønsker (Rom 8:5).

Hvordan stemmer alt dette med det Paulus skriver i 1 Kor 9:19-23?

«Enda jeg er fri og ikke underlagt noen, har jeg gjort meg til tjener for alle, så jeg kan vinne så mange som mulig. For jøder har jeg vært som en jøde, for å vinne jøder. For dem som er under loven, lever jeg som om jeg var under loven, for å vinne dem, enda jeg selv ikke er under loven. For dem som ikke har noen lov, lever jeg som om jeg var uten lov, for å vinne dem, enda jeg ikke er uten lov for Gud, men er bundet av Kristi lov. For de svake er jeg blitt svak, for å vinne de svake. For alle er jeg blitt alt, for på alle mulige måter å frelse noen. Men alt gjør jeg for evangeliets skyld, så jeg selv kan få del i det.»

 

Den tilpasning som Paulus snakker om her er ikke av samme karakter som den som omtales i Romerbrevet. Paulus tilpasset seg for å fremme evangeliet. Denne tilpasningen var ikke noe som gikk på bekostning av Guds bud, Paulus lempet ikke på kravene, men i stedet for å være selvsentrert var han «evangeliesentrert» – alt gjorde han for å evangeliets skyld. Han var fri fra mennesker og menneskelige krav, men han var slave av evangeliet.

Dersom han i stedet hadde brukt denne friheten kun til sin egen fordel, hadde han ikke levd i samsvar med evangeliet og sitt kall. Han hadde fått friheten, men også et kall til å vitne, derfor ble han «tjener for alle» for å «vinne så mange som mulig».

Evangeliet var hele tiden utgangspunktet for Paulus sine tilpasninger og hensyn

Når han var  blant jøder, levde han som en jøde for ikke å krenke dem og såre deres tro. Av hensyn til jøder lot han Timoteus bli omskåret (Apg 16:3) fordi han skulle vitne for dem, og av hensyn til jødisk skikk klippet Paulus håret sitt (Apg 18:18).

Han nektet Titus å la seg omskjære fordi han skulle vitne for hedninger (Gal 2:3-5), nettopp fordi han ville understreke at man som kristen ikke var bundet til omskjærelsen. Paulus var ikke bundet av slike forskrifter men av evangeliet, og dersom noen påla kristne slike regler sa han klart ifra (Les Kol 2:16-23). Evangeliet var hele tiden utgangspunktet for Paulus sine tilpasninger og hensyn, disse tilpasningene skapte tillit og videre en mulighet for å la evangeliet virke. Alt dette uten å komme i konflikt med evangeliet og Guds vilje.

Hva med oss  i dag? I et samfunn som preges mer og mer av populærkultur og en etikk som er uforenlig med kristen tro, er det ofte lettere å lempe litt på Guds krav. Gjør vi det? Bukker vi under for presset og lyder mennesker mer enn Gud?

Friheten er gitt  oss gjennom frelsen, og vi må ikke ønske oss tilbake til et liv i «syndens lenker» (Les 1 Kor 10:1-13). La oss heller ikke glemme at også vi er kalt til å dele evangeliet med verden. Vi er kanskje nødt til selv å tilpasse oss for å nå videre med evangeliet, men denne tilpasningen må ikke stride mot Guds Ord; Vi må tilpasse oss for å nå flere, men ikke innrette oss etter verden.

Ill.foto: © IngridHS – Fotolia.com