Troende, men unådde

Troende, men unådde

Månedens misjonsland: Kenya.

Månedens misjonsland

Misjon er spalten hvor du kan lese om misjonsprosjekter, misjonærer og misjonsland som har tilknytning tilNorsk Luthersk Misjonssamband.

Kenya er månedens misjonsland i mars.

I motsetning til  i Norge, er tro mer eller mindre en selvfølge i Kenya. Reiser du ned dit kommer du garantert til å få spørsmål om hvilken religion du hører til, eller hva du tror på.

Det skjer mye  spennende misjonsarbeid i Kenya, og NLM har arbeidet der i mange tiår. I dag består arbeidet av både bibelskoler, radioarbeid, litteraturarbeid, og bistandsarbeid.

Et eksempel  på bistandsarbeid foregår i distriktet Pokot. Her driver NLM utviklingsprosjekt med fokus på jordbruk, helse og utdannelse. Dette kan for eksempel kan bidra til effektivisering av jordbruk, større avlinger, bedre helse og lavere barnedødelighet.

«Guds ord forvandler mennesker

Scripture Mission er  NLM sitt offisielle navn i Kenya, og de har regionskontor i hovedstaden Nairobi. Her er også den Norske skolen, og mange misjonærfamilier bor der. Scripture mission driver mye viktig arbeid gjennom radiosendinger, og ved å produsere og spre kristen litteratur. Mange, også unådde folkegrupper, blir nådd med evangeliet gjennom radioarbeid.

Et konkret tiltak  fra Scripture Mission er at misjonærer, lokale forkynnere og norske ungdommer som er på TeFT Bibelskole reiser rundt og selger bibler og små hefter om tro på gatene. Selvfølgelig kunne man gitt disse bort, men de som kjenner den lokale kulturen vet at kenyanerne tar mye bedre vare på det de har kjøpt enn det de får gratis. Dersom noen for eksempel kjøper en Bibel vet man at den blir tatt godt vare på, og sannsynligheten er stor for at den blir lest. Guds ord forvandler mennesker, noe man tydelig ser i Kenya.

«Det nytter!

Det er mange  kristne i landet, og vi kan glede oss over at mye av det lokale arbeidet blir drevet av lokalbefolkningen. NLM bidrar økonomisk, men det er kenyanerne selv som driver med for eksempel evangelisering, og som har ansvaret for en av bibelskolene (Waama).

Selv om det  er mange i Kenya som har fått hørt om Jesus, er det også mange som ikke har fått hørt evangeliet. Det finnes for eksempel flere unådde folkegrupper langs kysten. Sett bort fra kristendommen er islam den ledende trosretningen. NLM har et sterkt ønske om å nå de unådde, og du kan bidra med både bønn og penger.

Kenya er et  godt eksempel på at misjon nytter, og at det er viktig. Vi er alle kalt til å være misjonærer, noen hjemme, noen i andre land. Kanskje er det du som skal reise ned om noen år og være med på å spre evangeliet videre til de unådde i Kenya?

Ill.bilde: wwarby on flickr