Uendelig evighet

Uendelig evighet

Uforståelige greier, men allikevel lager noen sanger om det.

Håvard Måseide, Thomas Wilhelmsen og Trygve Skaug er tre av de som har laget sanger om evigheten. Vi har bedt dem om å fortelle hvorfor. Det har de gjort, og du kan lese det her.

Håvard Måseide  – Leve evig

 Jeg laget den  sangen fordi jeg hadde lyst til å lage en sang om det overveldende budskapet om muligheten for evig liv for den som tror på Jesus. Jeg var inspirert av blant annet Johannes 11,25, der Jesus sier «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør.»
Det finnes mange gamle fine sanger om himmelen og håpet om evig liv, men ikke så mange nye. Tanken var å prøve å lage en sang med litt trøkk, både tekstmessig og melodimessig. Jeg hadde lyst å lage noe som formidlet sentrale trossannheter og troen på et evig liv og en himmel uten å bli for lavmælt og sentimental i utrykket.

Det relativt korte livet her på jorden blir på en rar måte både mindre viktig og samtidig mye mye mer viktig på en gang, med det perspektivet

Begrepet evig er  ikke så lett å ta inn over seg. Vi er jo vant til at ting alltid tar slutt. Det at det finnes en evighet setter livet i et perspektiv som det er lett å glemme. Det relativt korte livet her på jorden blir på en rar måte både mindre viktig og samtidig mye mye mer viktig på en gang, med det perspektivet.

Thomas Wilhelmsen  – Uendelig, ubeskrivelig

 I Paulus’ brev  til Kolosserne 1,15-21 slår Bibelen fast at Jesus er midtpunkt. Verden er ikke til for min skyld, ei heller er Gud til for å tilfredstille alle mine ønsker og behov. Tvert imot er alt skapt for å gi Gud heder og ære – inkludert deg og meg.Mange ganger går det frem av Bibelens budskap og historie at Gud er fundamentalt annerledesenn oss. Jesaja 55:8-9 er et eksempel: «For mine tanker er ikke deres tanker,og deres veier er ikke mine veier, lyder ordet fra Herren. Som himmelen er høyere enn jorden,er mine veier høyere enn deres veierog mine tanker høyere enn deres tanker.»

Er vi så  verdiløse brikker i et stort spill? Nei, det fantastiske er nettopp Guds kjærlighet og omsorg til oss som strengt tatt ikke har krav på det, eller som fortjener det. For det første av alt er vi skapt i Guds bilde, som kronen på Guds skaperverk – det gir oss verdi over alt annet som er skapt. Og for det andre viser bibelhistorien oss igjen og igjen hvordan Gud strekker ut sin hånd i pur kjærlighet, med det klimaks at han velger å la seg korsfeste for å være sammen med oss i evigheten.

Uendelig, ubeskrivelig handler for meg om det tosidige perspektivet jeg stadig må ta med meg i livet, vokse i, trenger dypere i, og en dag få se fullt ut; nemlig at Gud er langt ut forbi min fatteevne, samtidig som han har latt (og lar) seg bli gjort til kjenne gjennom primært Bibelen og så vår egen erfaring av ham. Jeg kan ikke hevde å kjenne ham fullt ut enda. Men jeg vet og har erfart at han er kjærligheten selv.

Trygve Skaug  – Være din

Det er ikke  opp til oss mennesker å forstå evigheten, men jeg har et bilde av åssen det blir for oss i himmelen. Det synes i sangene. Når jeg skriver, blir det litt kunstnerisk. Det blir ikke akkurat slik det er, men det blir et bilde på slik jeg tror det blir.

Å komme hjem fra en stormfull tilværelse her på jorda til en evig hellig tilværelse i himmelen

For meg er  evigheten å komme trygt i havn. Jeg seiler, og så ser jeg for meg at Jesus står på stranda og sier ”velkommen hjem”. Evigheten er en ro hos Gud; å komme hjem fra en stormfull tilværelse her på jorda til en evig hellig tilværelse i himmelen. Gud er evig. Det å få ta del i den evigheten er å være vaska rene.

Det å formidle himmelen til folk her på jorda er viktig for meg. Sangen handler om evigheten som vi ikke kan forstå, og det å tjene Gud på jorda, og være hans.

Ill. foto:  aresauburn på flickr

Temaet i august er Uforståelig.