UL-taler 2011

UL-taler 2011

Her kan du se opptak av alle talene på UL 2011.

Kveldsmøte 1, tirsdag 2. august: 

Edvard Thormodsæter. Tema"iSentrum".

____________________________________________________________

Bibeltime1, onsdag 3. august: 

Leif Nummela taler om temaet "G.P.S."(Gå På Sannhet)

____________________________________________________________

Kveldsmøte 2, onsdag 3. august: 
 

Per Åge Bergetaler om temaet "Jeg er".

____________________________________________________________

Bibeltime 2,torsdag 4. august: 

Leif Nummela taler om temaet "Sant.usant.

____________________________________________________________

Kveldsmøte 3,torsdag 4. august: 

Gregory Manning (USA)taler om temaet "The Truth".

____________________________________________________________

Bibeltime 3,fredag 5. august: 

Robert Lilleåsentaler om temaet "Kjenne Gud".

____________________________________________________________

Kveldsmøte 4, fredag 5. august: 

Simon Morris(Wales) taler om temaet "Enten/eller".

____________________________________________________________

Bibeltime 4,lørdag 6. august: 

Robert Lilleåsen taler om temaet "Kors på halsen".

____________________________________________________________

Kveldsmøte 5,lørdag 6. august: 

Kristin Aamodt og Hans Kristian Skaar taler om temaet "Sannheten om fortida mi".

______________________________________________________________

Musikkvideo av festivalsangen på UL 2011 "Sannheten om meg":