Bli fylt av Ånden

Bli fylt av Ånden

I Bibelen står det at vi skal bli fylt av Ånden. Igjen og igjen. Hele tiden!

Når vi leser Bibelen, leser vi som regel ikke grunnteksten, som Bibelen ble skrevet på originalt. Og i noen tilfeller kan grunnteksten inneholde noen fine gullkorn, som kanskje ikke kommer like klart frem på norsk.

Hvem har vel ikke irritert seg over når de i den norske underteksten i romskipfilmen Apollo 13 oversetter ”We are ready to launch” med ”vi er klare for å gå til lunsj”, eller lignende oversettelsesfeil? Så ille er det heldigvis ikke med Bibeen, men noen ganger er det noen ting som ikke kommer like tydelig frem på norsk. Da må vi rette blikket ut av den norske oversettelsen vi sitter og leser, til fordel for det opprinnelige språket som Bibelen ble skrevet på. I vårt tilfelle er dette gresk.

Paulus mente å skrive at vi skal bli fylt av Ånden, gang på gang… HELE tiden!»

For når vi leser Ef 5,18 på gresk er det noen språklige ”koder” vi ikke får med oss til norsk. Det som er interessant og oppbyggende å se på i vår tekst, er at når det står om at vi skal ”bli fylt” av Ånden, må dette nærmest oversettes som bli fylt av Ånden,gang på gang… HELE tidenfor å få frem hva som ligger i verbet.

For det er ikke noe avsluttet i verbet ”å bli fylt”. Det står i presens. Hvis Paulus ville ha frem at vi én gang i fortiden ble fylt av ånden ville han hatt mange andre måter å få dette frem på. For eksempel ved å bruke den veldig vanlige greske verbformen som heteraorist(som vi ville oversatt med ”ble fylt”). Men nei, Paulus mente å skrive at vi skal bli fylt av Ånden, gang på gang… HELE tiden!.

Det er ikke vi som skal prestere å fylle oss selv, vi skal «la oss bli fylt» av Gud.

Det er også deilig å se at det står”bli fylt”, ikke ”fyll dere!” eller lignende. Det er enpassivform av verbet. Det er ikke vi som skal prestere å fylle oss selv, vi skal «la oss bli fylt» av Gud. For å få det fulle ut av dette verset, i Ef 5,18, kunne vi da kanskje oversatt hele Ef 5,18 med:

Ikke driv med å drikke dere fulle av vin, for det fører bare til utskeielser, men la dere bli fylt av Ånden gang på gang, hele tiden…

Foto:cwaldi på flickr

Lost in translation er en egen spalte her på iTro. Du vil kanskje kalle den en smule geekete, men her er rom for alle slags interesser.

Bibelen er opprinnelig skrevet på to språk; Det gamle testamentet (GT) på hebraisk, og Det nye testamentet (NT) på gresk. Å lese bibeltekster på de opprinnelige språkene gir oss ofte et større utbytte enn på norsk, som er et «fattig språk» sammenlignet med hebraisk og gresk.
Derfor dukker denne spalten opp på iTro.