Crazy Love

Crazy Love

Francis Chans bok Crazy Love er utfordrende lesestoff

Utfordrene. Jeg liker det ordet. Det er noe som gjør noe med enn som person. Noe som er utfordrene setter enn til å ta valg. Det fører til en handling, enten det ene eller det andre. Derfor er det dette ordet jeg bruker til å beskrive Crazy Love.

En fin liten  rød bok er det jeg holder i hånden. Førsteinntrykket av boka er at dette kommer til å bli en bok hvor man får Guds kjærlighet satt i perspektiv. En bok som skal ved dette drive enn til å leve sånn som Jesus levde på sin tid, men den gjør mer enn det.

De første kapitlene setter Gud i et perspektiv som mektig, og kjærlig på samme tid

Måten boka bygger  seg opp på er utrolig bra. Francis Chan legger i de første kapitelene en slags grunnmur for resten. Noe han bygger videre på. De første kapitlene setter Gud i et perspektiv som mektig, og kjærlig på samme tid. Med andre ord: den han faktisk er.

Crazy Love handler  ikke bare om kjærligheten fra Gud til oss mennesker, men også vårt forhold og kjærlighet til Gud. Chan lager bildet på sannheten, og hvor enkel den egentlig er. Gjennom flere bibelvers og eksempler setter han oss i det viktigste valget vi kan ta. Valget om å følge Gud med det han ber om, nemlig alt. Kontrasten mellom det å faktisk leve for Gud og det og ikke leve for Gud settes frem, og viser at det ikke finnes noen mellomting i denne verdenen.

Det er viktig å huske på at vi selv også er elsket av Gud

DetFrancis Chan  skriver i denne boken er veldig bra. Som nevnt liker jeg måten han fremstiller sannheten på at det å ta imot Jesus og leve et liv med Gud er mer enn bare et ja for en stund siden og så ferdig med den saken. Det er et liv hvor vi er kalt til å leve med Gud og vise hans kjærlighet til alle folkeslag i denne verdenen.

Men en ting  føler jeg Chan ikke får skikkelig frem i Crazy Love. Midt i vårt oppdrag for Gud i å vise andre mennesker Guds kjærlighet er det viktig å huske på at vi selv også er elsket av Gud. Vi er kalt til å leve et liv sammen med Gud. Det er ikke alltid man er i 120 for evangelisering, men dette betyr ikke at man har mistet Gud eller at han lar oss leve alene.

Ingenting kan skille oss fra Guds kjærlighet, og denne kjærligheten er det som driver oss til å fortelle andre om Ham. Hvis man blir for opptatt av prestasjon, og tenker: Jeg må gjøre sånn og sånn, og vitne for så og så mange, hvis ikke blir jeg ikke godtatt eller god nok, så blir dette feil. Guds kjærlighet er ikke enveis, men toveis. Han har sagt at han ønsker å være med oss alle dager til jordens endre, og at vi kan leve i hans kjærlighet.

Bok:

Crazy Love av Francis Chan.
Hermon Forlag

Ill.foto:  Hermon Forlag