Nær til Gud

Nær til Gud

Julen handler også om å komme hjem.

Jeg innrømmer at i desember har jeg hørt så å si ustanselig på julesanger. Spotify med diverse julespillelister, med både gamle og nye julesanger, har ljomet ut der jeg har oppholdt meg. Ofte har det kommet noen strofer som gjør at jeg har stoppet opp, og tenkt at det var en ny måte å si det på, eller som har gjort at jeg har sett enda mer av hva som skjedde i julen i Betlehem for ca 2000 år siden.Jo nærmere jul jeg komjo mer har jeg gått og sunget på Maria Menas vakre ” I wanna go home for Christmas”.

Jeg har lengtet og gledet meg til å komme hjem til jul. Julen handler også om å komme hjem. Til Han som er Frelseren og som ble født for at vi skulle få være nær til Gud.

Men engelen sa til dem: frykt ikke ! Jeg kommer til dere med bud om stor glede, en glede for hele folket. I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren.( Lukas 2 )

Jeg ønskerå være en veirydder for Jesus og ikke en veistenger

En litt eldre julesang har også gitt meg flere og nye tanker om julen og om nettopp det å holde seg nær til Gud. Sangen ”Rydd vei for Herrens komme”. Det handler både om hva jeg gjør for å leve nær til Gud samtidig som den lille tekstlinjen utfordrer meg i møte med andre. Det er mange ting som kan stå i veien for at jeg lar Jesus komme inn. Bekymringer og tanker kan fort ta plassen.

I møte med andre mennesker ønsker jeg å være en veirydder for Jesus og ikke en veistenger. Jeg ber om at jeg må få være med å føre andre mennesker til Jesus og ikke en som gjør at andre får et galt bilde av Jesus og dermed tar avstand fra han. På samme måte som Johannes stod fram og pekte på Jesus (Joh 1) og sa: Se der Guds Lam, ønsker jeg å være med å peke på Jesus med mitt liv slik at andre kan bli ført nærmere Frelseren.

Denne julen ber  jeg om at vi må få komme nær til han med våre egne liv, og at vi også kan få være med og føre andre nær til Han.

Dagens andakt er skrevet av Kari Margrete Solvang

Bønn

Kjære Gud,

Takk for at du sendte Jesus den første julen slik at vi kan få være nær til Deg. Vi ber deg om at vi må bli bevart hos deg alltid.Vi ber om at vi også kan få være med å føre andre mennesker nærmere deg.

Amen