CS Lewis: Se det i øynene

CS Lewis: Se det i øynene

Kristendommen, kort sagt. Noen ganger er det enkle det beste.

Anbefalt

C. S. Lewis – Se det i øynene
Luther Forlag (2010)

På torsdag kunne du her på iTro lese Jenny sine tanker rundt hva vi skal gjøre, hvordan vi bør reagere og hvordan vi best kan være forberedt når noen spør oss om å forklare hva vi tror på – og hvorfor. Eller når noen ikke spør, for den saks skyld, men anledningen på et eller annet vis byr seg. For vi bør jo forklare, vi bør jo fortelle om Jesus til dem rundt oss når vi får muligheten. Og vi bør definitivt i det aller minste klare å komme med et svar, selv om det aldri er fullstendig, og ikke alltid like overbevisende. Det er jo umulig for oss stakkars feilbarlige, forvirra og intellektuelt begrensa mennesker.

Blant annet foreslo  Jenny at vi kan lese bøker og høre på taler og den slags for å få hjelp til å formulere svarene våre. Fordi, som hun sa:

”Det finnes noen som har brukt masse tid på dette. Og de har faktisk mange svar. På vanskelige spørsmål. De har ikke svar på alt de heller, men på noe.”

Så derfor vil  jeg foreslå en fyr. Eller en bok, rettere sagt, som er skrevet av en fyr, nemlig Se det i øynene av C.S. Lewis (du vet, han som skrev Narnia-bøkene). På en måte blir dette nesten som å slå sammen det å lese en bok og det å høre på en tale, for boka er nemlig bare bokversjonen av en rekke korte radiotaler Lewis holdt på BBC under andre verdenskrig.

La meg skynde meg å forklare før jeg skremmer deg vekk

Det høres kanskje både gammelt og sært og tungt ut. Så la meg skynde meg å forklare før jeg skremmer deg vekk – for dette er faktisk noe jeg absolutt synes du bør få med deg.

Ja, C. S. Lewis døde for mange år siden, og ja det er lenge siden krigen, så dette er på ingen måte ferskt stoff. Men det betyr verken at det er tungt eller gammeldags. Og ikke handler det noe særlig om krigen heller.

BBC ville at  han skulle forklare det britiske folket, i en tid da de trengte håp (det er her krigen kommer inn), hva det var de egentlig trodde på. Hva den kristne troen gikk ut på, og hvorfor det var den som bedre enn noe annet kunne gi dem et solid håp og trygghet midt i fare og utrygghet, mens bombene falt rundt ørene på dem. Han skulle gi dem innblikk i teologiske sannheter, så alle kunne forstå dem selv om de var vanlige arbeidsfolk uten utdannelse eller teologisk innsikt.

Og det var nettopp det han gjorde. I korte taler, som i boken ble til korte kapitler, forklarer han gradvis, pedagogisk og ved hjelp av en drøss med enkle og beskrivende bilder fra dagliglivet kjernen i den kristne troen.

Hvorfor det kristne verdensbildet rett og slett er den beste og mest fornuftige løsningen

Han begynner med  begynnelsen – altså, ikke Adam og Eva, men med hvorfor han, som tidligere ateist, ble overbevist om at det måtte være noe mer enn tilfeldigheter bak universet. Og så fortsetter han, sakte men sikkert, med å nærme seg den endelige konklusjonen – kristendommen – og hvorfor det kristne verdensbildet rett og slett er den beste og mest fornuftige løsningen.

Det er ikke  en forklaring på hvorfor Luther eller Paven eller baptistene vet best. Tvert imot unngår han alle de mer og mindre ubetydelige detaljene, og forklarer bare hva hele kristendommen går ut på – hva alle de ulike retningene som ser på Bibelen som Guds ord faktisk står for selv om de tolker enkeltdetaljer forskjellig (på engelsk heter boken Mere Christianity, som kan oversettes med ”bare kristendom”. ”Grunnleggende kristendom” kunne kanskje vært en annen god norsk tittel). Han tar den setningen Jenny begynner med, nemlig ”Jeg tror på Jesus fordi…”, og så svarer han. Sakte, enkelt, tydelig og overbevisende.

Han er ikke redd for å si at han ikke vet alt. At vi mennesker rett og slett ikke har fått vite alt. Men så forklarer han både hvorfor det kanskje er like greit, og hjelper oss til å forholde oss til det, og heller stole på Gud.

Så hvis du  faktisk tar Jenny på ordet og prøver å finne svar – ja, det gjelder både deg som trenger gode svar å gi til dem som spør deg om troen din, og deg som selv sitter med spørsmålene – kan kanskje Se det i øynene av C. S. Lewis være en god start. Den er herved anbefalt. Og så kan du fortsette derfra.p>

Foto: Luther Forlag