David Platt – Radikal

David Platt – Radikal

Den er smertefull å lese. Men du har garantert godt av det.

Trettito år gamle David Platt, pastor i en litt utypisk megakirke i Birmingham, Alabama, er en mann som prøver å ta Bibelen på alvor. Det har en tendens til å føre med seg et syn på kristendommen og på hvordan vi lever livene våre som er radikalt annerledes enn det komfortable kristne livet til de fleste vestlige kristne.

Platt våger å  se på sine egne og andres prioriteringer med et kritisk, Jesus-sentrert blikk. Det har allerede forvandlet ikke bare livet hans, men også livene til hundrevis av mennesker i menigheten hans – og tusenvis av mennesker han og de andre i menigheten har reist til og hjulpet andre steder i verden.

Det er dette Radikal handler om. Å ta realitetene i Guds ord seriøst, og våge å ta et oppgjør med hvordan du forholder deg til hva det egentlig innebærer – eller burde innebære. Og det gjør boken til en solid utfordring – til å leve radikalt for Jesus, fordi det er det eneste mulige utfallet om man velger å ta Jesus på alvor.

Både lettlest og godt oversatt

David Platt er  selvfølgelig amerikaner – ikke noe nytt det, akkurat – og boken bærer litt preg av først og fremst å være rettet mot amerikanske lesere. Platt tar delvis utgangspunkt i, og definerer Bibelen mot, den såkalte «amerikanske drømmen». Men det kan knapt kalles et minus, for de aller fleste nordmenn har mer enn nok kunnskap om USA til at parallellene han trekker uten videre blir naturlige og forståelige. Samtidig er boken både lettlest og godt oversatt, til et enkelt og hverdagslig norsk som passer Platts formidlingsmåte godt.

Platt pirker kompromissløst i samvittigheten, og advarer mot å tilpasse Bibelen til våre behagelige liv. Han er dypt bibelsk, og kommer med mange eksempler på mennesker som har våget å bryte med det materialistiske fokuset i Vesten og fått livene forandret i radikal etterfølgelse. Men han er også ydmyk, ærlig og åpen om hvor vanskelig han selv synes det kan være.

En bok alle bør lese – både en og to ganger

Radikal er en  bok alle bør lese – både en og to ganger. Samtidig er det ikke denne boken som kan forandre livet ditt, eller verden. Til syvende og sist er det likevel bare Bibelen som gjelder. For å sitere Platt:

«Jeg tror det er viktigere for deg og meg å lese 3. Mosebok enn å lese den beste kristne boka som noen gang er blitt utgitt, fordi 3. Mosebok har en iboende kvalitet og skaper en effekt som ingen bøker på det kristne markedet kan konkurrere med.»

Det er Bibelen  som forvandler. Men hvis du tør, tror jeg Radikal kan hjelpe deg å lese Bibelen med nye øyne – med øyne som våger å lese Guds ord helt dønn ærlig. Det er det David Platt vil. Han vil vise oss hvor radikal Bibelen er, hvor radikalt det egentlig skal være å leve som en kristen, og hvor radikalt verden kan forandres hvis vi tør å gå på Guds ord. Tør du?

Radikal finner du i kristne bokhandler, og på nett både hos Lunde Forlag og i de fleste nettbokhandler. Den vil også bli solgt og promotert på Ung Landsmøte (UL) i Kongeparken 2.-6. august.

«Radikal»

Forfatter: David Platt

Originalens tittel: «Radical»

Lunde Forlag (2011)

Foto: Lunde Forlag