De fulgte Jesus

De fulgte Jesus

Boka De fulgte Jesus er en skikkelig skattekiste. Men jeg kan ikke anbefale den uten et par bemerkninger.

Lest

Peter & Joel Halldorf
De fulgte Jesus
Luther Forlag, 2015
388 sider.

Kjøp boka her.

De fulgte Jesus, heter den, boka som Halldorf senior og junior har forfattet. Og den er virkelig en spennende og til tider svært oppbyggelig bok. Men likevel er det et par ting jeg må poengtere før jeg kan anbefale boka. For det gjør jeg – jeg anbefaler boka.

Boka er lagt opp som en andaktsbok, med et kort og lettlest stykke for hver dag i året. I den møter vi 366 historier om personer som på ulike måter har preget kirkehistorien, og som har gått foran oss. Her møter vi hele det teologiske spekteret, fra Luther og andre reformatorer til oldkirkelige ørkenmunker. Vi møter også mange martyrer. Og disse møtene er til tider svært spennende. Samtidig er det noen ting jeg må nevne.

Noen innvendinger

Peter Halldorf er framfor alt økumen. Det betyr at han er en pådriver for at kristne på tvers av kirketilhørighet skal ha mer fellesskap og dialog. Han drømmer om én kirke. Og i Skandinavia er han kanskje den fremste pådriveren for dette. Dette er et engasjement jeg både forstår og sympatiserer med, og dette engasjementet kommer tydelig frem også i denne boka.

Her vi får møte alt fra hardbarka kalvinister til lutherske reformatorer og videre til forskjellige ortodokse og katolske helgener. Men av og til synes jeg det økumeniske fokuset blir litt for stort. Halldorf har gitt plass til flere navn som man i alle fall ikke innen luthersk tradisjon ville kalt forbilder, og dette er noe man bør være bevisst på når man leser boka.

Halldorf er særlig fascinert av den kristne mystikken innenfor den katolske og ortodokse kirketradisjonen, og dette er det lett og se når man leser. Til tider synes jeg denne fascinasjonen går altfor langt til at jeg kan bli med. Jeg synes også Halldorf og Halldorf behandler katolsk tradisjon med en litt naiv tiltro, for eksempel når det kommer til helgenhistorier og relikvier (f. eks “Jesu kappe”, “bit av Jesu kors, e.l.). I tillegg liker jeg ikke den avslappede innstillingen forfatterne virker å ha til ikoner og Maria-dyrkelse. Men dette er nok også et resultat av deres anliggende.

En bra bok!

DETTE ER EN BRA BOK! Når disse invendingene er sagt må jeg faktisk ty til caps lock. Som helhet er dette fortsatt en bok som er både oppbyggelig, sterk, inspirerende og lærerik. Vi møter et fantastisk persongalleri, og lengden på stykkene er perfekt til enten frokosten eller sengekanten. Selv om den varierer litt, er dette totalt sett en bok som gir mye.

Lars R. Aarseth

Lest

Peter & Joel Halldorf
De fulgte Jesus
Luther Forlag, 2015
388 sider.

Kjøp boka her.